Personalrådet har det overordnede ansvaret for å motta henvendelser til Pinsebevegelsens rådsstruktur.

Alle henvendelser til Personalrådet på epost personal@pinsebevegelsen.no
eller postadresse: Personalrådet, Boks 7007 St.Olavs plass 0130 Oslo

I saker der forkynnere og andre ledere med virkefelt utover sin lokale menighet er involvert i seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell avferd eller annen moralsk og etisk svikt, vil henvendelse på denne adressen behandles konfidensielt og i samarbeid med varsler

Medlemmer:

  • Øyvind Watne, Leder i Etisk råd
  • Svein Iversen, leder i Råd for organsisasjons- og personalutvikling
  • Gunn Bjørg Aasland, leder i meklingsrådet
  • Jan Eilert Aakre, Pinsebevegelsen