Rådet skal:

  • Samordne og ivareta personal- og omsorgsmessige forhold i Pinsebevegelsen gjennom å styrke personalomsorg og arbeidsgiveransvar samt tilsynsordning for ledere, ansatte og frivillige
  • Videreutvikle den proaktive delen av arbeidet
  • Videreutvikle mandatet og kontinuerlig forbedre tilbud fra Pinsebevegelsens rådsstruktur knyttet personal og veiledning.
  • Gjennomføre høringer og foreslå endringer til Lederrådet som innstiller til Samtaleforum

Medlemmer:

Svein Iversen, leder
Filadelfia, Alta

Gunhilde Brun-Pedersen
Filadelfia, Drammen

Robert Jensen
Filadelfia, Drammen

Ingunn E. Ulfsten
Pinsebevegelsen