Valgkomiteen forbereder valg av medlemmer til Lederrådet, Pinsebevegelsens personal- og omsorgstiltak og andre utvalg. Lederrådet kan også be Valgkomiteen om å finne personer som skal representere Pinsebevegelsen i felleskristne fora, samt stille forslag til øvrige aktuelle oppnevnelser. Personer til Valgkomiteen velges av Samtaleforum etter innstilling fra Regionledersamlingen

Sammensetning

Leder

Rebekka Svardal Lund
Salt, Trondheim

Medlemmer

Frode Hansen
Bykirka, Bodø

Vegard Kolbjørnsrud
Filadelfia, Oslo

Gunn Bjørg Aasland
Kristen Tjeneste, Stavanger