Rådet er under oppbygging og en del av Pinsebevegelsens Personalråd. Rådet skal arbeide med forhold rundt personal, forebygging, veiledning og tilsyn.

Leder

  • Svein Iversen