Rådet skal utarbeide gode rammer for personalpolitikken angående arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold i Pinsebevegelsen.
Rådet oppnevnes av Lederrådet. 

Sammensetning

Leder

Svein O. Iversen,
Tidligere daglig leder for Betania, Alta

Medlemmer

Gunhilde Brun-Pedersen
Adm. Leder for Filadelfiakirken Drammen

Robert Jensen
Partner Kvale Advokatfirma