Meklingsrådet skal tilrettelegge for dialog for pinsebevegelsens menigheter, forkynnere og menighetsledere i fastlåste og konfliktfyllte situasjoner. Rådet kontaktes på epost: personal@pinsebevegelsen.no

Medlemmer

Gunn Bjørg Aasland (leder)
Kristen Tjeneste, Stavanger

Steven Aasheim
Filadelfia, Alta

Arnfinn Clementsen
Karismakirken

Åse Simonsen
Filadelfia, Kristiansand

Terje Gustavsen
Familiekirken, Mandal