Lederrådet leder og representerer Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå. Lederrådet skal arbeide i nært samarbeid med pinsemenighetenes lokale lederskap, med regionslederne, fellestiltak, andre råd og utvalg i Pinsebevegelsen. Rådet har en rådgivende funksjon overfor pinsemenighetene og vil i samarbeid med disse tydeliggjøre og gjennomføre Pinsebevegelsens visjon, verdier, mål og strategi på nasjonalt nivå. 

Rådet kontaktes på epost: post@pinsebevegelsen.no

Medlemmer:

 • Øystein Gjerme, leder
 • Trond Eriksen
 • Ingrid Erlandsen
 • Jorun Godø
 • Andreas Hasseløy
 • Knut Idland
 • Hege Skavern
 • Halvard Hauge Roaldsnes
 • David Aanje
 • Turid Dahl
 • Arve Bækkelund

 

Ansatte:

 • Daglig leder Ingunn E. Ulfsten
 • Seniorrådgiver Marie Djupedal
 • Spesialrådgiver Jan Eilert Aakre 
 • Regnskapsfører Rebeca Jensen