Etisk Råd skal ha det overordnede ansvaret for arbeidet med saker der forkynnere og andre ledere med virkefelt utover sin lokale menighet er involvert i seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell avferd eller annen moralsk og etisk svikt.


Etisk Råd skal i sitt arbeide hjelpe:

  1. Den overgrepsutsatte og så langt råd er sørge for at vedkommende blir fulgt opp med bl.a. nødvendig faglig hjelp.
  2. Overgriperen for å nå fram til erkjennelse av overgrepet og sitt ansvar, og derigjennom muligheten for å oppnå ny tillit.
  3. Menigheten med råd og veiledning i de særlige utfordringer menigheten vil møte. 

Rådet kontaktes på epost: personal@pinsebevegelsen.no

Medlemmer:

  • Øyvind Watne (leder)
  • Sven-Martin Ege
  • Anne Storholm Halvorsen
  • Elin Selseng
  • Maria Vestersjø
  • Lillian Lund Vestvik