Pinsemenighet og Pinsebevegelsen

 

Med pinsemenighet mener vi i denne sammenhengen et fellesskap av mennesker organisert som en menighet og er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge.

Med Pinsebevegelsen mener vi fellesskapet av selvstendige menigheter tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge

Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge er opprettet for å lede og representere Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå.

Pinsemenigheter står for klassisk og evangelisk kristendom med vektgjøring av personlig tro på Jesus Kristus, etterfølgelse av Ham, og engasjement for å gjøre Ham kjent, trodd, elsket og etterfulgt. Pinsebevegelsen betoner det enkelte menneskes mulighet for en personlig relasjon med Gud erfart gjennom Den Hellige Ånd.

Pinsebevegelsen er blant Norges største frikirker, organisert som et nettverk og bundet sammen av sammenfallende forståelse i sentrale lærespørsmål.

Nedenfor finner du dokumentet i sin helhet til nedlasting

(Vi gjør oppmerksom på at grunnlagsdokumentets administrative del er under revisjon)

Pinsebevegelsens grunnlagsdokument til nedlasting