Pinsebevegelsen i Norge har vedtatt en felles ordning for godkjenning av ledere

Denne oversikten som her bygges opp, vil gjelde personer med tjeneste ut over sin lokale kirke.
I løpet av høsten vil denne listen bekreftes fra lokale kirker og bli mer omfattende

Ordningen styrker den lokale godkjenningen gjennom en samordnet praksis og bygger på tre forutsettinger for å få og opprettholde godkjenning:

  1. Medarbeidersamtale
  2. Egenerklæring fra ledere
  3. Årlig rapportering om avholdt medarbeidersamtale som skal registreres for at godkjenningen skal være gyldig 

Kriterier for lokal godkjenning

Kriterier for lokal godkjenning og hvordan ordningen skal fungere, er beskrevet i grunnlagsdokumentet vedlegg 9: «Felles ordning for godkjenning av ledere i Pinsebevegelsen».

Opplæring og kompetanseutvikling av ledere

Pinsebevegelsen tilbyr ulike opplæringstilbud. Dagens tilbud er:

  1. Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
  2. Menighetsbibelskoler 
  3. Teologiskolen (nærmere presentert under Regionale strukturer)
  4. Andre samlinger og kurs for medarbeidere i Pinsebevegelsen. 
  5. PBU krever politiattest i sine lokallag og Pinsebevegelsen anbefaler det samme for alle som arbeider med barn og unge