Korsets Seier

KS er Pinsebevegelsens eget magasin som kommer ut en gang i uken med nyheter og oppbyggende artikler

Ansvarlig redaktør: Anne Gustavsen

Internett: www.k-s.no

 

Evangeliesenteret

Evangeliesenteret oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Daglig leder: Trond Eriksen

Internett: www.evangeliesenteret.no

 

Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap

PFF arbeider for å bedre arbeidsforholdene for forkynnere i Pinsebevegelsen -Sosialt, åndelig, praktisk og økonomisk.

Leder: Olaf Flatland

Internett: www.forkynnerfellesskapet.no

 

IBRA Media

IBRA er en medie-misjons stiftelse som jobber for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Daglig leder: Jan Nestvold

Internett: www.ibra.no

 

Pinse Ung

Pinse Ung inspirerer og legger til rette for at pinsemenighetene i Norge kan ha et aktivt arbeid blant barn og ungdom. Det inkluderer også speiderarbeid og TENTRO - frikirkelig konfirmasjon.

Daglig leder: Einar Myreng

Internett: www.pbu.no

 

PSGS

Pinsebevegelsens Sentralregister for Gaver med Skattefradrag koordinerer givertjenesten i pinsebevegelsen så givere kan nyttiggjøre seg av skattefritaksordningen.

Administrasjonsleder: Gunnar Harkestad

 

TV-Inter

TV-Inter produserer underholdning på tv handler om å løfte mennesker opp, skape glede formidle håp og tro. 

Daglig leder: Vidar Jenssen

Internett: www.tvinter.no

 

Misjon

Du finner mer misjonsinformasjon fra Pinsebevegelsen på denne lenken

 

Pinsemisjonen er en forening som eies av de vel 330 pinsekirkene i Norge. Helt siden pinsebevegelsen fikk fotfeste i landet vårt mot slutten av 1906, har den vært en misjonsbevegelse like mye som en bevegelse av selvstendige kirker.


De første offisielle misjonærene reiste ut i 1910. I over 100 år har mer enn 1000 misjonærer vært ute i tjeneste på fire kontinenter. I dag er det nær 100 misjonærer i mer enn 25 land, de fleste i Europa. Samlet sett bidrar vi til misjonerende og diakonalt arbeid i mer enn 60 land.


Pinsebevegelsen i Norge er en del av en voksende pinsekarismatisk bevegelse med mer enn 500 millioner medlemmer i hele verden. Det er ca 31 000 her i landet. Alle pinsekirkene er engasjert i misjonsarbeid, og samlet sett går det mer enn 300 millioner kroner i året til ulike misjonsformål.

 

Felleskristent arbeid

Søk om opplæringstilskudd fra K-stud

Kristelig studieforbund (K-stud) er et offentlig godkjent studieforbund med kristne organisasjoner, menigheter og institusjoner som medlemmer. Pinsebevegelesn er også medlem av K-stud, noe som gir mulighet for både lokale menigheter og andre grupper å søke om tilskudd til organisert opplæring gjennomført i 2019. 

 

Les mer på www.k-stud.no og benytt gjerne den elektroniske søknadsportalen MineKurs til å søke om tilskudd. Husk å sjekke om studieplanen for del aktuelle kurset (eller materiell som benyttes) er godkjent for tilskudd før oppstart. Løpende frist for å søke er senest tre måneder etter avsluttet opplæring.  

 

Norges Kristne Råd

Rådhusgata 1-3, N-0151 Oslo. 
Telefon: +47 23 08 13 00. 
E-post post@norkr.no