Misjons og hjemmeutvalget

Misjons- og hjemmeutvalget er DFEF sitt valgte organ for å tilrettelegge og lede bevegelsens fellesarbeid. MHU velges av landsmøtet. 
MHU består av følgende personer
 

Leder : Kjell Ohldieck Mob:  474 55 336              E-post: ohldieck@dfef.no  
Nestleder:   Arve Bækkelund

Mob: 971 16 949   E-post: arve@betaniagrimstad.no

 
Medlem:  Turid Dahl    
Medlem:  Grete Christ Huru  
Medlem:  Marie Skaret

 

 
Medlem: Bjørn Rino Jacobsen    

 

 

Misjons og hjemmekontoret

                                                              

Kjell Ohldieck

Helge Nupen

Ole Anders Fredheim

Leder

Prosjektleder

Data ansvarlig

47455336

91804474

95799844

ohldieck@dfef.no                    

nupen@dfef.no                      

webmaster@dfef.no

 

 

De ansatte treffes best på mobiltelefon eller e-post, eller etter avtale.