Misjons- og hjemmeutvalget

Misjons- og hjemmeutvalget er DFEF sitt valgte organ for å tilrettelegge og lede bevegelsens fellesarbeid. MHU velges av landsmøtet. 
MHU består av følgende personer

Leder:    Arve Bækkelund       Mob: 971 16 949   E-post:post@dfef.no

Medlem:                    Turid Dahl                                                                                 

Medlem:                    Grete Christ Huru                                                                      

Medlem:                    Anne Birthe Skaret                                                                             

Medlem:                    Bjørn Rino Jacobsen 

Varamedlem:            Torsten Mentzoni                                                                  

 

Misjons og hjemmekontoret

 

                                                              

Arve Bækkelund

Kjell Ohldieck

Helge Nupen

Leder

Administrasjon

Prosjektleder

971 16 949

474 55 336

918 04 474

post@dfef.no              

ohldieck@dfef.no    

nupen@dfef.no  

 

 

 

De ansatte treffes best på mobiltelefon eller e-post, eller etter avtale.