Misjons og hjemmeutvalget

Misjons- og hjemmeutvalget er DFEF sitt valgte organ for å tilrettelegge og lede bevegelsens fellesarbeid. MHU velges av landsmøtet. 
MHU består av følgende personer
 

Leder : Kjell Ohldieck Mob:  474 55 336              E-post: ohldieck@dfef.no  
Nestleder:   Arve Bækkelund           
Medlem:  Turid Dahl    
Medlem:  Trude Jonassen  
Medlem:  Sven J. Stray    

 

 

Misjons og hjemmekontoret

                                                              

Kjell Ohldeick

Helge Nupen

Ole Anders Fredheim

Leder

Prosjektleder

Data ansvarlig

47455336

91804474

95799844

ohldieck@dfef.no                    

nupen@dfef.no                      

webmaster@dfef.no

 

 

De ansatte treffes best på mobiltelefon eller e-post, eller etter avtale.