Nyheter/10 tips for å gi troen til barna

10 tips for å gi troen til barna

Publisert: 21.09.2023
Ønsket om å gi videre det beste i livet til sine kjære barn er et naturlig ønske foreldre har, selv om de selvsagt til slutt må la barna velge sin egen vei. Men hva kan du som kristen mamma eller pappa egentlig gjøre?

Som foreldre til fire barn (20, 22, 24 og 26 år) har vi forsøkt å gjøre det vi kan for at de selv skal utvikle en personlig tro på Jesus og være aktive i en menighet. Vi har langt fra vært perfekte, og mange andre faktorer har også spilt en rolle, men som oppmuntring tenkte jeg å dele noen ting vi har gjort som virker å ha påvirket deres tro positivt.

1. Praktiser troen hjemme

La barna se at du selv leser Bibelen. Gjør det naturlig å be om små og store ting som angår livet og hverdagen. Spill lovsang fra Spotify eller syng selv. Be bordbønn. Vis gjestfrihet. Hjelp fattige og vær åpen om at vi som familie støtter menigheten og misjonen. Og ikke minst, be sammen med og for hverandre. Det trenger aldri være lange eller perfekte bønner, men bare det å gjøre det som en naturlig del viser at troen er levende. Å be kveldsbønn og lese barnebibelen ved sengekanten er også en veldig god mulighet så lenge det føles naturlig.


"Gjør det naturlig å be om små og store ting
som angår livet og hverdagen."


2. Gå til kirken på søndager

Vi snakket med barna våre om at når de ble 15-16 år gamle, kunne de selv velge om de ville følge med til menigheten, men frem til da var det en selvfølgelig del av vår tradisjon som en kristen familie å gå til kirken hver søndag. Vi er stolte og takknemlige for vår kristne tro og ønsket å vise barna våre at menigheten er som en stor familie for oss. Det har vært bra for dem å bli kjent med andre kristne som også har lært dem å kjenne og som har hatt en positiv innvirkning på ulike måter i deres liv. Å dra til kirken på søndager er en av de mest tydelige bekjennelser av ens kristne tro fordi dette valget innebærer praktiske prioriteringer som gjør troen synlig for barna. Det er selvfølgelig viktig at det ikke oppleves som press eller tvang, men som en del av hvem vi er som familie.


3. Delta i menighetens arbeid for barn og ungdom

Mange foreldre engasjerer seg i barn- og ungdomsarbeidet når det er tid for deres egne barn å delta. Dette er naturlig fordi man ønsker at barna skal trives. Gjennom å engasjere seg kan man også lære å kjenne andre barn og skape gode relasjoner og vennskap med andre kristne.


4. Be om tilgivelse når du gjør feil

Å være kristen betyr ikke å være perfekt, men å erkjenne sine synder og mangler og å motta tilgivelse. Dette er noe vi har forsøkt å praktisere hjemme og på denne måten viser du kjernen i den kristne troen. Dette punktet kan også utvides til å handle om å være åpen, ærlig og gjennomsiktig om sine svakheter og behov. Få ting formidler kjernebudskapet i kristendommen så godt som når vi ber Gud om hjelp i vår svakhet.
 

10 tips for å gi troen til barna

5. La barna delta på leir

Det finnes ulike muligheter avhengig av hvor man bor, men vi har forsøkt å tilpasse familiens planlegging og økonomi for å prioritere kristne leirer høyt. Få ting har hatt så stor betydning for barna våre som å delta på gode leirer sammen med kristne fra andre menigheter.
6. Skap en åpen atmosfære for alle spørsmål om tro og tvil

Ingen tema skal være tabu hjemme. Det tryggeste stedet for samtaler om vanskelige eller følsomme spørsmål bør være i hjemmet. Benytt anledningen til å ha givende samtaler når ulike spørsmål dukker opp, og vær forberedt på å innrømme når det er ting du selv ikke forstår eller synes er utfordrende.

 

"Ingen tema skal være tabu hjemme."

 


7. Tilby gode kristne ressurser

Bibelen, bøker, filmer, apper og andre ressurser som formidler troen på deres nivå, er verdifulle verktøy. For eksempel gjorde vi det til en tradisjon at når barna fylte 10 år, fikk de følge med til bokhandelen og velge sin egen personlige bibel. Ikke alt vi har kjøpt eller brukt har fungert like bra, men flere ressurser har vært svært nyttige.


8. Gjør kristne høytider til noe spesielt

Kristne høytider er en del av vår identitet som troende. Forsøk å skape positive tradisjoner rundt høytidene, der dere har det gøy sammen og knytter feiringen til dens opprinnelige mening.


9. Forsøk å dra på misjonsreise samme

Dette er kanskje ikke mulig for alle, men hvis det er gjennomførbart, er det verdifullt å la barna oppleve ulike deler av verden og forstå hvordan den kristne troen vokser på andre steder. Som familie gjorde vi for eksempel en reise til India som hadde stor betydning for barna våre. Å møte fattigdommen og bli kjent med kristne i andre kulturer gir perspektiv og skaper minneverdige opplevelser for livet.


10. Skap et hjem fylt av nåde

Vi har bestemt oss for at det alltid er den voksnes ansvar å opprettholde forholdet til sine barn. Om en av dem skulle distansere seg fra troen for en stund, tror jeg likevel at han eller hun vil søke et hjem fylt av nåde og kjærlighet. Du kan ikke bestemme hva barna dine skal tro, men du kan bestemme deg for å bygge et hjem der nåde er viktigere enn regler, materialisme, perfeksjonisme eller andre ting som fjerner varmen og kjærligheten.

Jeg håper dette kan være til inspirasjon for deg som kristen forelder, og la meg understreke at dette selvfølgelig ikke er en liste over regler som må følges for å lykkes. Tenk på dem mer som en verktøykasse du kan bruke hvis du ønsker det. Men vær ikke redd for å påvirke barna dine med det du selv tror på, samtidig som du lærer dem å reflektere og lytte til spørsmål, som jeg skrev ovenfor. Gud velsigne deg i din viktige oppgave som forelder!

 

Kai Johansen, pastor Centrumkyrkan Malmø og forkynner i Troens Bevis

Andre nyheter
I 70 år har Sommerfestivalen på Hedmarktoppen vært et høydepunkt for mange familier i vår bevegelse. Vi kommer sammen for å feire Jesus, dele fellesskap med andre troende og ha det moro!
Les mer
​​​​​​​Tross en lang og hard vinter, så har det siste halvåret har vært en aldri så liten vårfest for bibel-interesserte.
Les mer
Med sine 0,25-0,5% evangelisk kristne regnes japanerne som et unådd folkeslag. Det åndelige klimaet er tørt og trått. Men noe faller i god jord.
Les mer
Powered by Cornerstone