Nyheter/Fredsarbeid med resultater

Fredsarbeid med resultater

Publisert: 30.08.2023
«En bedre verden er en fredelig verden» sa Dr. Festus Mukoya mandag forrige uke da han presenterte sin doktorgradsavhandling for Universitetet i Oslo.

Hengivent fredsarbeid

«En bedre verden er en fredelig verden» sa Dr. Festus Mukoya mandag forrige uke da han presenterte sin doktorgradsavhandling for Universitetet i Oslo. De siste fire årene har Festus arbeidet med sin doktorgradsavhandling som er et resultat av flere år med tidligere innsats og hengivenhet til fredsarbeid. Også mye tid har blitt gitt til forskning rundt de væpnede konfliktene i Kenya. Dette er et prosjekt som ligger Festus nært til både hjertet og hjemstedet.

 

Fra stridende til fredsbeskyttende

Året 2007 opplevde man store opptøyer, blodige sammenstøt og stammemotsetninger i sammenheng med valget. Siden da har Festus arbeidet aktivt med fredsprosjekter i Kenyas vestlige regioner for Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK). De siste årene har Festus vært ansvarlig for hele FPFKs diakonale arbeid. Arbeidet har gitt lettelse for mennesker som har vært på flukt fra sine lokalsamfunn som følge av voldelige sammenstøt og større konflikter. Barbeint og med tomme hender har folk kommet og fått grunnleggende behov dekket ved Kipsongo-senteret, som er et av prosjektets tilholdssteder. Dette ligger i Mt. Elgon regionen i Kenya. Husly, klær og mat først, og senere en plass å tilhøre, lære og vokse ved. En plass hvor de som kommer, først blir tilbudt nødvendig hjelp, men som senere også får hjelp til å tilgi dem som har forårsaket dem nøden. Festus sier denne rekkefølgen er essensiell for å se varige løsninger. Også tidligere stridende har blitt tilbudt en annen vei og rehabilitering ved Kipsongo-senteret. Etter avtale med politiet i regionen har de fått tillatelse til å ta inn tidligere soldater med mål om å rehabilitere og sette en ny kurs for dem som kommer. Også om dette kan Festus fortelle utrolige historier om tidligere stridende som senere selv har blitt beskyttere av fred.

 

Fredsarbeid med resultater

 

Varsel om konflikt

En videreutvikling av arbeidet kom i 2018 da Festus utarbeidet et «early warning system» gjennom prosjektet Peace and resiliance. Systemet gjorde det mulig å oppdage kommende sammenstøt før de i det hele tatt oppstod. Som følge av dette arbeidet, har FPFK og Festus fått nasjonal anerkjennelse for sine resultater i regionen. Og arbeidet utvikler seg stadig. Festus har til og med blitt tildelt en medalje overrakt av Kenyas president.

 

Kirken som fredsaktør

Hvordan kan kirken påta seg ansvaret for å drive fredsfremmende arbeid? Festus sier det er forskjell på fred og sikkerhet. Hvor det er staten sin oppgave å garantere sikkerhet i landet, men ofte trenger staten kirkenes hjelp i oppdraget om å sikre reel fred. Disse to aktørene blir også oppfattet helt ulikt av befolkningen. Ofte kan det være tilfellet at statlige organer blir oppfattet som en av de skyldige partene for tingenes tilstand; enten det er oppgjør om landområder som feilet eller andre behov som ikke blir dekket. Kirken er derfor et sted som tilbyr mennesker i nød en annen løsning. Men i mange tilfeller har kirken vært den eneste løsningen for mennesker som har fått et personlig møte med flukt og konflikter i Kenya. Om ikke Kipsongo-senteret hadde blitt etablert og vært operativt, hadde hundrevis av mennesker forblitt uberørt av arbeidet som foregår der. Da hadde både hjelpen og muligheten for forsoning vært lenger unna.

 

Klikk her for å gi en gave til Fredsprosjektet i Kenya 

 

Tekst og bilder: Robert Alexander Karlsson

Andre nyheter
På fredag finner du «Holder urokkelig fast» overalt der du hører musikk!
Les mer
Misjonærbarnas situasjon i bruk av internatskoler har den senere tid fått økt oppmerksomhet. Dette har reaktivert følelser hos enkelte, noe vi har stor forståelse for og som vi ønsker å komme i møte.
Les mer
Powered by Cornerstone