Nyheter/Pinse-Norge-rundt

Pinse-Norge-rundt

Publisert: 21.08.2023
Vi kommer på besøk! Nasjonalt kontor legger ut på regionsturne i høst der et av målene er økt samhandling.

Pinse-Norge-rundt er en regionturne som setter fokus på samhandlingen mellom lokalmenigheten, regionleddet og nasjonalt kontor. Vi er i en prosess hvor ambisjonen for regionarbeidet klargjøres, regionleder/ regionrådets rolle og oppgaver tydeliggjøres og antallet regioner endres. I denne forbindelse er det svært ønskelig for oss å komme ut og møte menighetsledere i hele Pinse-Norge.

 

Hovedmålet med Pinse-Norge-rundt er å formidle visjonen for denne «regionreformen» og løfte det store «vi» i pinsebevegelsen. Dette ønsker vi å gjøre ved å

  • Tegne bilde av en nasjonal standard og konkretisere ambisjonsnivået for regionarbeidet.
  • Etablere forståelse for ny regionstruktur og svare ut eventuelle uklarheter.
  • Formidle og drøfte samhandlingen mellom lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt arbeid i pinsebevegelsen.
  • Formelt velge regionleder og regionråd i de regioner dette ikke allerede er på plass.

 

Invitasjonen til disse regiontreffene går til alle pastorer, hovedledere (inkl. Eldsteråd om mulig), stab, barne- og ungdomsledere og misjonsledere i hver region.  

 

Pinse-Norge-rundt

 

Det legges opp til en todelt samling

Del 1: En fellessamling for alle/ så mange som mulig.

Del 2: Nettverkssamling med fokus på henholdsvis

  • Misjon, bistand og migrant-arbeid (For pastorer, misjonsledere og misjonsråd).
  • Barne- og ungdomsarbeid (For barne- og ungdomsledere).

Våre regioner er veldig ulike i geografi og i forhold til personer på lønn som har mulighet å treffes på dagtid. Vi har et sterkt ønske å møte så mange som mulig personlig, men det vil også bli gitt mulighet for digital deltakelse slik at flest mulig menigheter kan være representert dersom tidspunkt eller geografi gjør treffpunktet vanskelig. Digital link til samlingene vil bli sendt ut i forkant.

Det legges opp til at regionrådet treffes i forkant eller etterkant av samlingen. Regionleder foreslår tidspunkt for dette der tidspunkt ikke allerede er angitt.

Turneteamet består av: Øystein Gjerme, Knut Idland, en representant fra Pinse Ung, en representant fra Pinse Misjon/ Bistand og stedvis en representant for nysatsingen lederutvikling.

Hver regionleder/ regionråd sørger for påmelding for oversiktens del og med tanke på bevertning etc. I påmeldingen gis det også anledning til å melde seg på for digital deltagelse.

De menigheter som velger digital påmelding oppfordres til å samles som gruppe på ett sted.

 

Kostnad: Deltagelse på selve samlingen er i prinsippet gratis. Hver arrangør/ region legger opp til kostpris på eventuell servering. Informasjon om dette kommer direkte fra lokal arrangør/ regionleder.

 

Her finner du en oversikt over når vi besøker de ulike regionene

 

Andre nyheter
Ønsket om å gi videre det beste i livet til sine kjære barn er et naturlig ønske foreldre har, selv om de selvsagt til slutt må la barna velge sin egen vei. Men hva kan du som kristen mamma eller pappa egentlig gjøre?
Les mer
«En bedre verden er en fredelig verden» sa Dr. Festus Mukoya mandag forrige uke da han presenterte sin doktorgradsavhandling for Universitetet i Oslo.
Les mer
Vi er glade for å kunne meddele at Fred Emil Bjerke blir ny daglig leder i Pinsebevegelsen
Les mer
Powered by Cornerstone