Nyheter/Starter to nye kristne friskoler

Starter to nye kristne friskoler

Publisert: 20.06.2023
Jesus Church fikk i februar 2021 departementets godkjenning på å starte to kristne friskoler i Oslo og Nordre Follo

Pinsemenigheten Jesus Church fikk i februar 2021 departementets godkjenning på å starte to kristne friskoler i henholdsvis Oslo og nabokommunen Nordre Follo kalt Hans Nielsen Hauge grunnskoler. Siden da har det vært jobbet på spreng med å finne egnede lokaler, få disse godkjent for skoledrift og forberede oppstarten av skolene.

- Det er en stor glede at vi fikk på plass leiekontrakter for begge skolene tidligere i vår. Skolen i Nordre Follo vil bli samlokalisert med den offentlige Kolbotn skole som hadde betydelig overkapasitet. Prosessen er i rute, og vi gleder oss til å ta imot elever for småskolen der til høsten. Skolen vil gradvis bli utbygget til 1-10. klasse, sier styreleder for skolene, Kåre Skuland.

Hans Nielsen Hauge grunnskole i Oslo vil bli samlokalisert med en internasjonal skole i et skoleanlegg i Skådalen ved Holmenkollen som før ble brukt som en nasjonal skole for døve. 

-  Det knytter seg alltid spenning til mange felt når noe så stort og viktig som kristne friskoler skal etableres, sier Skuland. Både de byråkratiske prosessene, markedsføring av skolen, mobilisering av elever og ansettelsesprosesser er utrolig viktige. Men vi føler oss trygge på at vi skal få alle bitene på plass før oppstart.

Å kunne velge en skole for sine barn som er i tråd med egen religiøs eller filosofisk overbevisning er en menneskerettighet som Norge har forpliktet seg på. Som kristne har vi en overbevisning om at å oppdra barna i troen ikke bare er en rettighet, men det også er en en plikt — et oppdrag Gud har gitt alle foreldre. Derfor er oppstarten av skolene viktig for pinsebevegelsen og en god nyhet for alle kristne foreldre i Oslo-området.

- Vi har fått på plass den beste rektor vi kunne ønsket oss. Øyfrid Sofienlund (bildet) er en friskolepioner med lang erfaring som rektor på en kristen friskole. Hun er også kjent i pinsebevegelsen som redaktør for søndagsskolemateriellet «Helt Konge», og fra sine mange verv og rike tjeneste i flere menigheter. Vi skal bygge en god skole som legger et solid fundament i barna. Et sted hvor relasjonene blomstrer og hvor livets dypere hensikt blir tydelig i tråd med arven etter Hans Nielsen Hauge, avslutter Skuland.

På skolenes nettside www.hnhg.no finnes det mer informasjon om skolene, samt skjema for å søke om skoleplass. 

Tekst: Kåre Skuland

Andre nyheter
På fredag finner du «Holder urokkelig fast» overalt der du hører musikk!
Les mer
Misjonærbarnas situasjon i bruk av internatskoler har den senere tid fått økt oppmerksomhet. Dette har reaktivert følelser hos enkelte, noe vi har stor forståelse for og som vi ønsker å komme i møte.
Les mer
Powered by Cornerstone