Pastor i Salt Os 20% stilling med mål om økning 

Salt er en flerstedsmenighet med ett navn, ett lederskap og én visjon, men med lokale forsamlinger på ulike steder. Som en del av flerstedskirken har man en tydelig felles visjon og fremtidsbilde, noe som ivaretar kirkens retning og overordnede ledelse. Vårt oppdrag er å lede mennesker til et nytt å bedre liv i etterfølgelse av Jesus.

 

Salt Os er en lokal forsamling i Os, som med sine 20.000 innbyggere ligger vakkert til 20 minutter sør for Bergen. Forsamlingen består av barn, ungdom og voksne i ulik alder, med et stort hjerte for å være en åpen og tilgjengelig kirke i Os. Salt Os er tett knyttet opp til ressurskirken i Bergen og følges opp av ledelsen der. Arbeidssted i ukedagene er Bergen.

 

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER

Lede menneskene i og rundt forsamlingen på Os, i spissen for et utøvende forsamlingslederteam, i tråd med Salts visjon og verdier.

  • Skape attraktive, gjestfrie og stadig voksende gudstjenestefellesskap, som ærer Gud, bygger troen, engasjerer mennesker til tjeneste og inkluderer nye.
  • Bygge et sosialt forsamlingsliv og gode vennskapsfylte nettverk for både barn og voksne, med livsnære, multipliserende smågrupper, og omsorgsfull oppfølging av menneskene i og rundt forsamlingen.
  • Utforme og skape misjonale initiativ for å nå ut i lokalsamfunnet 

 

HVEM SER VI ETTER

  • Du opplever et kall og en indre driv til å lede mennesker
  • Du har et ønske om selv å bli ledet
  • Er en lagspiller og teambygger
  • Har god gjennomføringsevne
  • Er positiv, selvstendig og initiativrik
  • Formell utdannelse er ikke et krav, det vektlegges personlige egenskaper og kall 

 

 

Tiltredelse snarest

 

Kontakt: 

Daglig leder Sigurd Bekkevold

Tlf: 957 89 537

Epost: sigurd.bekkevold@saltbergen.no

Powered by Cornerstone