Barneleder og ungdomsarbeider i Oppdal Kristne Senter

Vi søker etter en eller to menighetsarbeidere i inntil 30% og 50% (mulighet for å kombinere begge stillingene i en 80% stilling).

ER DU VÅR NYE MENIGHETSARBEIDER?

Vi søker etter en eller to menighetsarbeidere i inntil 30% og 50% (mulighet for å kombinere begge stillingene i en 80% stilling).

Oppstart etter avtale

Den(de) som ansettes vil:

- Bidra i menighetsutvikling i en flerspråklig kirke
- Sørge for tilbud som retter seg til barn og ungdom
- Få mulighet for forkynnelse i gudstjenester, for unge voksne og delta i diakonalt arbeid (besøkstjeneste mm)

Den(de) ansatte må:

- Være engasjert, glad i Jesus - trygg i troen
- Evne å kommunisere godt med barn/ungdom
- Være innstilt på kvelds- og helgearbeid (men med gode ferieordninger)
- Være lojal mot menighetens verdier og teologi

Vi tilbyr:

- Å få være med i utvikling av en flergenerasjons menighet - Stor frihet i å legge opp egen arbeidsdag iht arbeidsinnstruks
- Å få jobbe i team sammen med andre barne- og ungdomsarbeidere

- God lønn etter Pinsebevegelsens lønnsordning

Søknad sendes:

oks@oppdal.com

Søknadsfrist snarest

Spørsmål til stillingen, kontaktpersoner:

Ellinor B. Ishoel (barnearbeid) +47 915 77060 

Geir Morten Rogstad (pastor) +47 905 90484

Powered by Cornerstone