Etter samtaleforum og årsmøtekonferansen planlegges det et nytt samtaleforum onsdag 20. oktober.

Det er i forbindelse med Medarbeidersamlingen på Gardermoen 21. -22. oktober.

 

SÅ LANGT VI VET NÅ VIL DET BLI ONSDAG KVELD PÅ SAMME HOTELL SOM MEDARBEIDERSAMLINGEN ARRANGERES

 

Lederrådet

Øystein Gjerme