Hva er tilhørighet?

De Frie Evangeliske Forsamlinger har i juli 2019 gjort vedtak om en tre års prøveperiode. Det omhandler administrative funksjoner på nasjonalt nivå sammen med Pinsebevegelsen i Norge. Både menigheter fra Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger vises nå i denne oversikten. Som bruker vil du også få en oversikt over personer med stillinger, verv og oppgaver under begge strukturene.

Hva er regioner?

Menighetene i Pinsebevegelsen er delt inn i regioner. Regionene er etablert ut fra «naturlige» grenser bpde i forhold til fylkesgrenser og menighetenes allerede etablerte nettverk. Hver region har en leder som utnevnes av regionen og som fortrinnsvis bør være pastor, eller en annen leder med ansettelse i en menighet.