Ønsker du å gi en testamentarisk gave til Pinsebevegelsens arbeid i inn- eller utland?

Vi er takknemlige for det du ønsker å gi, enten det er økonomiske midler eller eiendom. For at arven skal gå til din hjertesak, er det viktig å sette opp et testament. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med dette.