Korsets Seier

KS er Pinsebevegelsens eget magasin som kommer ut en gang i uken med nyheter og oppbyggende artikler

Ansvarlig redaktør: Anne Gustavsen

Internett: www.k-s.no

 

Evangeliesenteret

Evangeliesenteret oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Daglig leder: Trond Eriksen

Internett: www.evangeliesenteret.no

 

Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap

PFF arbeider for å bedre arbeidsforholdene for forkynnere i Pinsebevegelsen -Sosialt, åndelig, praktisk og økonomisk.

Leder: Olaf Flatland

Internett: www.forkynnerfellesskapet.no

 

IBRA Media

IBRA er en medie-misjons stiftelse som jobber for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Daglig leder: Jan Nestvold

Internett: www.ibra.no

 

Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg

PBU inspirerer og legger til rette for at pinsemenighetene i Norge kan ha et aktivt arbeid blant barn og ungdom. Det inkluderer også speiderarbeid og TENTRO - frikirkelig konfirmasjon.

Daglig leder: Ingunn Ulfsten

Internett: www.pbu.no

 

PSGS

Pinsebevegelsens Sentralregister for Gaver med Skattefradrag koordinerer givertjenesten i pinsebevegelsen så givere kan nyttiggjøre seg av skattefritaksordningen.

Administrasjonsleder: Gunnar Harkestad

 

TV-Inter

TV-Inter produserer underholdning på tv handler om å løfte mennesker opp, skape glede formidle håp og tro. 

Daglig leder: Vidar Jenssen

Internett: www.tvinter.no

 

Misjon og bistand

 

Mer informasjon på pinsemisjonen.no

 

Pinsemisjonen er en forening som eies av de vel 330 pinsekirkene i Norge. Helt siden pinsebevegelsen fikk fotfeste i landet vårt mot slutten av 1906, har den vært en misjonsbevegelse like mye som en bevegelse av selvstendige kirker.


De første offisielle misjonærene reiste ut i 1910. I over 100 år har mer enn 1000 misjonærer vært ute i tjeneste på fire kontinenter. I dag er det nær 100 misjonærer i mer enn 25 land, de fleste i Europa. Samlet sett bidrar vi til misjonerende og diakonalt arbeid i mer enn 60 land.


Pinsebevegelsen i Norge er en del av en voksende pinsekarismatisk bevegelse med mer enn 500 millioner medlemmer i hele verden. Det er ca 31 000 her i landet. Alle pinsekirkene er engasjert i misjonsarbeid, og samlet sett går det mer enn 300 millioner kroner i året til ulike misjonsformål.

 

Felleskristent arbeid

Norges Kristne Råd

Rådhusgata 1-3, N-0151 Oslo. 
Telefon: +47 23 08 13 00. 
E-post post@norkr.no

 

Powered by Cornerstone