Samtaleforum og Årsmøtekonferansen

Samtaleforum er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, og gjennomføres under Årsmøtekonferansen eller når Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge, vurderer det tjenlig.
 — 

Samtaleforum er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, og gjennomføres under Årsmøtekonferansen eller når Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge, vurderer det tjenlig. I Samtaleforum drøftes temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan, og teologiske og mer praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen. Ulike ressurspersoner belyser aktuelle emner som settes på dagsorden.

Årsmøtekonferansen innkalles av Lederrådet for Pinsebevegelsen på vegne av alle fellestiltak og avholdes innen 15. juni hvert år. Hvert av fellestiltakene er ansvarlig for å gjøre sine saksdokumenter tilgjengelig. Menighetene og fellestiltakene kan sende det antall representanter de selv mener er tjenlig, mens stemmerett under årsmøtene bestemmes av vedtektene for det enkelte fellestiltak.

Samtaleforum og årsmøtekonferansen for 2024 arrangeres på Hedmarktoppen Folkehøyskole 5. og 6. juni. Påmelding kommer.

Lurer du på mer om Samtaleforum eller Årsmøtekonferansen eller vil komme i kontakt?

Send en mail til post@pinsebevegelsen.no

Powered by Cornerstone