image
Publisert den 14.02.2023

Linn-Charlotte er utsendt misjonær til Sør-Afrika. Hun har et stort hjerte for barn og elsker å se at mennesker blir grepet av Jesus.

 

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor? 

Jeg er i Greytown, KZN Sør-Afrika. Jeg er her fordi Jesus kalte meg hit. Kort sagt, jeg brenner for å fortelle om Jesus, vår Frelser. Og få dele håp! 

Bli kjent med Linn-Charlotte

 

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten? 

Fortelle om Jesus! Elin Nordby startet opp denne virksomheten, God´s Will ministry, for over 25 årsiden. Når folk blir frelst, starter vi menighet, og ut fra menigheten blir det barnearbeid, barnehage, leksehjelp og hjelp til fattige familier. Vi har over 30 medarbeidere. Der vi jobber, er det mange fattige og lite utdannede folk, så hovedfokuset er å formidle Jesus og være et støttende nettverk.

 

Hva er det beste med å være misjonær? 

Det beste er å få se mennesker bli grepet av Jesus og som lever for Han. Se hvordan Jesus forandrer meg og de rundt meg.

 

Hva kan være utfordrende? 

Å skille mellom sant og usant. Mange lyver for å få goder. Det er så mange som trenger hjelp, men hvem skal hjelpes? Akkurat nå har jeg satt av mye tid på leksehjelp, som vi tilbyr i menighetene. Der har vi 35 barn i alle klassetrinn. Flere sjette- og syvendeklassinger kan ikke lese, skrive eller regne.

 

Og til slutt; kan du dele en fun fact fra misjonslandet/om deg selv 😊

Den første hjertetransplantasjonen ble gjort i Sør Afrika.

Jeg har dysleksi og hadde ikke karakter i engelsk fordi jeg skulle fokusere på norsk. Så ender jeg opp i et land hvor vi ikke snakker norsk, men engelsk og zulu!

 

tilbake