image
Publisert den 25.01.2023

På LED23 hadde vi privilegiet å ha besøk av Dr. Denis Mukwege fra Bukavu, Øst-Kongo. Dr. Mukwege jobber som gynekolog ved Panzi-sykehuset, hvor han er blitt verdenskjent for sitt arbeid med kvinner som er blitt ofre for seksuell vold. Utover sitt virke som lege og gynekolog er Mukwege imidlertid blitt like kjent som menneskerettsaktivist, talsperson for kvinner i Kongo og som vinner av Nobels Fredspris i 2018.

Storfint besøk

Mukwege fortalte torsdag kveld LED-deltagerne om sin egen reise – både som lege og som troende. Han fortalte med takknemlighet om hvordan både norsk og svensk pinsemisjon har vært sentrale på denne reisen. Hans far var blant de første som kom til tro og ble døpt gjennom norsk pinsebevegelses pionermisjon i Kaziba, og selv fikk han sin grunnskoleutdanning på den norsk-finansierte skolen på Bwindi, utenfor Bukavu. Sin legeutdannelse fikk han delvis sponset av svensk pinsemisjon, og senere fikk han det meste av sin legepraksis på det svensk-støttede misjonssykehuset i Lemera. Mukwege takket både norsk og svensk pinsebevegelse for de dype og gode fotavtrykkene som misjonen har etterlatt seg i Kongo.

Han delte også om hvordan troen på Jesus både motiverer ham i hans gjerning, samt bærer og bevarer ham i møte med traumatiserte enkeltpersoner og i arbeidet for en hardt prøvet og krigsherjet sivilbefolkning.

På fredagen delte Mukwege et sterkt budskap om menighetens diakonale og profetiske kall. Han utfordret LED23 ved å fremheve at menigheten ikke er kalt til å være innadvendt, men til å være lys og salt i verden. Som troende er vi kalt til å ta med oss Guds kjærlighet og evangeliet ut og engasjere oss i møte med våre respektive krevende sosiale situasjoner. Menigheten må tørre å engasjere seg og løfte sin profetiske stemme og utfordre makt og urett, der det er nødvendig.

Når en fredsprisvinner kommer på besøk var det, ikke uventet, mange som ønsket å møte ham. På Stortinget møtte Mukwege både KrF sin stortingsgruppe, samt en knippe av landets ledende bistandsorganisasjoner med arbeid i Kongo.

I Utenriksdepartementet hadde han et felles møte med både utenriksminister og utviklingsminister, sammen med deres respektive staber. De fikk både en oppdatering om den humanitære situasjonen i Kongo, samt svar på sine spørsmål om Mukweges vurderinger vedrørende bevæpnede grupper, situasjonen for interne flyktninger, samt forventninger om det forestående presidentvalget.

I Rådhuset i Oslo var Mukwege bedt om å komme til den nylig åpnede utstillingen i regi av Nobels fredssenter. I tillegg til utstillingen ble Mukwege mottatt av Oslos ordfører og en representant fra Nobelsenteret, og han fikk et gjensyn med rådhussalen, hvor han i 2018 holdt sin berømte tale som fredsprisvinner.

 

Tekst: Stig Stordal

Foto øverst: Bendik Bruun Edvardsen

Foto i midten: Odd Aksel Bruvik

tilbake