image
Publisert den 24.01.2023

 

Hvordan kan du starte aktivitet for barn og ungdom i menigheten din? Pinse Ung kan hjelpe deg!

Nylig lanserte vi i Pinse Ung "5 er nok", hvor vi prøver å utfordre tanken rundt menighetsarbeid for barn og ungdom. Ofte tenker vi at antallet begrenser oss, at vi ikke kommer ordentlig i gang med færre enn 15 stykker. 

Vi tror få i antall kan være en styrke! 5 er nok er en ressurs som oppmuntrer til aktivitet i og utenfor menighetens fire vegger, og som samtidig utfordrer deg til å tenke stort om det å være få.

Hvilke samtaler kan vi få gjennom en runde med frisbeegolf, eller etter en filmkveld? Gud møter oss på ulike måter, og vi tror du vil bli overrasket over ringvirkningene om du tenker at 5 er nok!

 

Ta kontakt med Sigrid eller Magnus, så hjelper vi deg gjerne!

tilbake