image
Publisert den 15.12.2022

Pinse Bistand søker en fremoverlent rådgiver som ivrer for internasjonalt samarbeid, bistand og misjon. Vi jobber på vegne av over 300 menigheter i Norge og er engasjert i misjon i ca 70 land. Bistandsporteføljen vår består av 10-12 prosjekter årlig, som mottar støtte fra Digni og Norad.

Ansvarsområder:

 • Saksbehandling og prosjektoppfølging av bistandsprosjekter med støtte fra Digni og Norad. 
 • Fagrådgivning til prosjektstab og samarbeidspartnere i bistandsprosjektene. 
 • Foreta tjenestereiser i samarbeid med partnere ute.  
 • Delta i ulike nettverk med fokus på samarbeid og/eller fag. 

 

Mulige ansvarsområder ut fra egnethet hos søker: 

 • Koordineringsansvar og resultatrapportering for større deler av porteføljen. 
 • Opplæring og kompetansebygging innlands og utenlands. 
 • Informasjonsarbeid og menighetskontakt. 

 

Kvalifikasjoner: 

 • Du må ha relevant utdanning – helst på masternivå. I visse tilfeller kan relevant arbeidserfaring kompensere for manglende utdanning. 
 • God skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk er helt nødvendig. Spansk og/eller fransk vil telle til din fordel. 
 • Erfaring fra prosjektarbeid, resultatrapportering og saksbehandling. 
 • Kjennskap og erfaring fra internasjonalt arbeid, misjon og bistand. 

 

Personlige egenskaper 

 • Engasjert, ansvarsbevisst og lærevillig 
 • Analytisk, nytenkende og initiativrik 
 • Gode samarbeidsevner 

 

Stillingen er i utgangspunktet et 50% vikariat med kontor i Oslo. Men dersom det skulle være ønskelig fra begge parter, kan det tillegges nye oppgaver slik at stillingen utvides til 100%. Rask tiltredelse er ønskelig. Den som ansettes, rapporterer til bistandsleder og daglig leder og må kunne identifisere seg med Pinsebevegelsens kristne verdigrunnlag. 

Kortfattet søknad med CV sendes til post@pinsebevegelsen.no innen 15.01.23.

Ønskes nærmere opplysninger, ta kontakt med bistandsleder Stig Stordal 92026211 / stordal@pinsebevegelsen.no eller daglig leder Ingunn E. Ulfsten 92026526 / ulfsten@pinsebevegelsen.no.

tilbake