image
Publisert den 17.11.2022

Elev- og studentorganisasjonen Ny Generasjon er 25 år i år. De ønsker å markere jubileet sitt med å sette i gang et storslått initiativ. I løpet av 2023 skal alle skoler og studiesteder i Norge, fra ungdomsskole og oppover, bli bedt for. Vi ønsker å gjøre dette som et troseksperiment. For hva skjer egentlig når mange mennesker plutselig setter av mer tid enn vanlig til å be målrettet for rektorer, lærere, personale, elever og studenter? Vi vet ikke hva dette kan føre til, men kan ikke vente med å teste det ut. 

Helt konkret blir man med på dette initiativet lokalt ved å forplikte seg til å be for de representerte skolene og studiestedene i sin kirke, sin smågruppe, sin familie eller sin vennegjeng. Eller at man er med nasjonalt og ber for 4-5 skoler/studiesteder hver dag som blir postet på Ny Generasjon sine sosiale medier. 
På den måten sørger vi for å be oss gjennom alle sammen i løpet av året.  

 

Har du lyst til å koble deg på dette initiativet?  
Gå inn på nygenerasjon.no fra 1. desember og se hvordan du som forelder, besteforelder, kirkeleder, ansatt på skole, elev eller student kan bli med på bønn for en ny generasjon.  

 

PS: Et medlemsskap i Ny Generasjon er en hundrelapp som mangedobler seg og dermed gjør det mulig for oss å fortsette og utruste unge mennesker til å gjøre Jesus kjent på sine skoler og studiesteder gjennom bibelutdelinger, bønnegrupper og godhetsaksjoner. 
Ny Generasjon trenger flere medlemmer før nyttår for å fortsette driften sin på bærekraftig måte. Det betyr derfor mye for dem at du melder inn deg selv (hvis du er under 26 år) og oppmuntrer de unge i kirken du er en del av til å gjøre det samme. 

 

Takk for din støtte! 

tilbake