image
Publisert den 28.10.2022

Norsk pinsemisjon i Kongo feirer 100 årsjubileum! Den første kirken ble grunnlagt av misjonær Gunnerius Tollefsen i 1922 i Kaziba, i Sør-Kivu provinsen, og i dag teller CELPA-kirken om lag 1 million medlemmer!

Nå inviteres alle pinsevenner i Norge til å bli med i en felles 100 års-jubileumsgave til våre venner i CELPA gjennom at menighetene før nyttår tar opp en jubileumskollekt.
Vil dere være med på det?

Det foregår slik: 

1. På et søndagsmøte før nyttår tas det opp et offer (evt. annengangsoffer) som går til de norske pinsevenners samlede 100 års-jubileumsgave til CELPA.

2. Dere velger selv hvordan dere vil aktualisere dette, men vi anbefaler å vise Pinse Misjons jubileumsvideo, som kan lastes ned her og ses i ruten under, på knapt 3 minutter laget til formålet.

 

3. Benytt kirkens vanlige innsamlingsmåter (eget Vippsnr), og overfør gaven innen 31.12.2022 til konto 3000.26.06700 merket CELPA 100 år

Her finner du en plakat til bruk på storskjerm.

Gaven vil fortrinnsvis gå til fullføringen av en mønsterskole i Kamituga og et nytt sykehus i Baraka – begge grunnfinansiert fra Pinse Bistand gjennom Norad-midler, men i behov av ekstra midler for å kunne fullføres. 

Tusen takk for at dere vil delta i feiringen, i glede og takknemlighet over frukten av norsk pinsemisjon i Kongo!

tilbake