image
Publisert den 27.10.2022

Flere menigheter i pinsebevegelsen er sterkt engasjert i kampen mot menneskehandel. Tidlig i oktober var det blant annet flere som enten arrangerte eller var med på «walk for freedom». Det er også mye annet engasjement gjennom hele året på ulike steder for å være et lys i en skjult og mørk del av verden, som menneskehandel er.

 

13.-20. november arrangerer vi i, kirkene i Norge og samarbeidsorganisasjoner (samlet i Norges Kristne Råd) Global Uke 2022.

 

Global uke er en økumenisk uke der kirker og organisasjoner sammen setter søkelys på lokal og global rettferdighet. Temaet er «moderne» slaveri. Målet er å utruste og inspirere fellesskap og enkeltpersoner til å delta i arbeidet mot slaverilignende utnyttelse av medmennesker, og problemstillingen er høyaktuell.

 

Oppdaterte tall fra Ukrainakrigen viser at det nå er over 50 millioner mennesker i slaveri globalt. Millioner av mennesker er tvunget på flukt ut fra Ukraina, men også fra konflikter og klimaendringer andre steder i verden. Mange av disse er i økonomisk desperasjon som gjør dem sårbare for utnyttelse.

 

Motto for årets uke er «Belys slaveriet!» Mottoet sikter til at utnyttelse ofte skjer i det skjulte, i mørket: Det er forbudt i alle land å utnytte andre under slaverilignende vilkår.  Likevel skjer det i stort omfang og ofte utenfor offentlighetens lys.

Vi trenger å BE om at andre menneskers smerte opplyser og berører oss. Vi vil BELYSE strukturer og tankegods bygd på utnyttelse, som vi dessverre er en del av. Vi vil be om at Guds kjærlighet kan virke gjennom menneskers gode handlinger – så de som utnyttes klarer å bryte ut og kan oppnå frihet og verdige livsvilkår. Og at systemer og strukturer blir bærekraftige og til beste for alle.

Vi vil vi kaste LYS, ikke bare på problemet, men på løsningene som fører oss alle til en mer rettferdig verden. Bli med og BELYS dere også!

Hvordan delta? Gjør det enkelt! Og marker uka slik det passer best for dere! Bruk deres faste arenaer, og ta temaet inn i gudstjenesten, tentro-undervisning, ungdomsmøter, i forbønn eller som samtale i smågrupper eller på stabsmøtet. Gjør det gjerne sammen med nabomenigheten! Dere kan også bruke våre mange ressurser på Globaluke.no

tilbake