image
Publisert den 27.10.2022

Hvor jobber du som pastor og hva fikk deg til å bli det? 

For tiden er jeg pastor på deltid i Familiekirka, (Tidligere Filadelfia, Mo Pinsemenighet, i Mo i Rana) der jeg er oppvokst. Jeg fikk spørsmålet om jeg kunne vikariere for pastoren i 2022. Mulig at engasjementet fortsetter i 2023, men da som menighetsveileder. 

 

Hva er ditt hovedfokus i arbeidet?

Å samarbeide om å skape god jord å vokse i, ren og frisk atmosfære å puste i, et hensynsfullt miljø å leve i og ryddige forhold å tjenestegjøre i. Ta gjerne på denne bloggen.

 

Hva er det beste med å være pastor?

Det gir meg mulighet til å dele Guds livgivende Ord til oppmuntring, trøst, inspirasjon og veiledning. 

 

Hva kan være utfordrende?

Å lytte godt nok til dem rundt meg, slik at jeg i tilstrekkelig grad begriper det egentlige problemet, behovet eller budskapet som kommuniseres. L-sirkelen er et verktøy som hjelper og utfordrer meg:  Lytte > Lære > Løfte > Lede …

 

Hva ville du blitt dersom du ikke skulle være pastor?

Sannsynligvis har det blitt en karriere innen næringslivet. Jeg var 10 år gammel da jeg første gang ble bevisst kallet. Og under tiden som sivilarbeider (1976/77) ble kallet forsterket og jeg måtte velge. Hjemme ventet det meg en lederjobb i firmaet jeg var ansatt i. Men kallet var så sterkt og overbevisende at jeg takket nei til tilbudet fra arbeidsgiver, og har siden da vært på “feltet”.

 

Du går nå inn i en prosjektstilling i Pinsebevegelsen. Hva går engasjementet ut på, og hvilke forventninger har du til dette?

Menighetsveiledning er et tilbud til pinsemenigheter som ønsker hjelp og veiledning utenfra. I første fase vil jeg skaffe meg oversikt ved blant annet å ta kontakt med veilederne. Foruten om å bli bedre kjent med den enkelte veileder, er jeg nysgjerrig på hvilke erfaringer den enkelte har gjort, samt lytte inn behov og motta innspill som kan styrke menighetsveilederen og tilbudet.

 

Vi ønsker Kjell velkommen på laget og lykke til med arbeidet!  

tilbake