image
Publisert den 26.10.2022

Knut Idland leder Pinse Menighetsliv, som jobber med planting, utvikling og revitalisering av menigheter i Pinsebevegelsen. Led Læringsfellesskap er et viktig verktøy i dette arbeidet og er en plass hvor ledergruppen i en menighet kommer sammen med andre ledergrupper i regionen og analyserer sin nå-situasjon, får input, deler erfaringer, reflekterer og jobber med videre handlingsplaner. Monica Holen var med på sitt første Led Læringsfelleskap i Nordland i oktober. Hun fikk høre om det av sin mann, og ble invitert med av lederskapet.  

 

Monica, hvilke forventninger har du til Led Læringsfelleskap? 

Samholdet og fellesskap i Nordland har alltid vært veldig fint, så jeg gleder meg til å dele det med ledere fra ulike menigheter. Jeg har tidligere vært på Led Regionalt i Bodø, noe som alltid har vært et høydepunkt. Jeg har hørt om konseptet læringsfellesskap i andre settinger, men aldri deltatt i det i menighetssammenheng. Jeg gleder meg til å gå en læringsprosess sammen med ledergruppen i egen menighet, og tror det kan bli et nyttig redskap - men er samtidig spent fordi jeg ikke helt vet hva som venter.  

Inspirert etter første deltakelse i læringsfellesskap

Samlingen gjennomføres og vi tar opp tråden med Monica i etterkant. 

 

Hvordan har det vært å tilbringe et døgn sammen med Led Læringsfelleskap? 

Det har vært både koselig, matnyttig og veldig givende. En flott opplevelse! 

 

Hvilket utbytte føler du det har gitt deg? 

Det har vært svært lærerikt og har ført til økt bevissthet. Tematikken er ikke ny (evangeliet, vekst, nå nye), men metodene og pedagogikken har hjulpet meg til å jobbe grundigere med stoffet og få ting fra hode til handling. Vi drar hjem med flere gode aksjonspunkter som jeg opplever både forståelse for og eierskap til.  

 

På hvilken måte ble det annerledes? 

Jeg tror dette kommer til å gi mer enn «kun» inspirasjon – jeg tror det kommer til å sette retning for oss i måten vi jobber på fremover. Det ble rett og slett et godt arbeidsdøgn hvor vi har jobbet sammen og samtidig erfart Guds nærvær og åndelig fellesskap.  

 

Hva tar du personlig med deg til hverdag og tjeneste? 

Jeg drar hjem med et sterkt ønske og en bønn om å etablere flere intensjonelle relasjoner med ikke-troende. Både fordi jeg ønsker å gå foran og vise vei som leder, men også fordi jeg tror det er sunt og ha vennskap utenfor det kristne fellesskapet. Skal menigheten vokse og evangeliet nå nye, skjer det primært via én til én, fra hjerte til hjerte.  

 

Er din kirke engasjert nysgjerrig på Led Læringsfelleskap? Send en mail til Knut på idland@pinsebevegelsen.no for å komme i gang! 

 

Foto: Knut Idland 

tilbake