image
Publisert den 26.09.2022

Det er ikke grovbrød heller. Men vi kjøper det likevel. Fordi vi vet at det er bra og sunt for oss. Men tilbake til kontingent. For Pinsebevegelsen og Pinse Misjon er det selve finansieringsmodellen, og kontingent for påfølgende år fastsettes av årsmøtekonferansen som en del av rammebudsjettet. For 2022 er beløpet satt til 77 kr for henholdsvis det nasjonale samt bistand og misjon.  

Kontingenten er en forutsigbar ramme for felles tjenester, innsats og inspirasjon der målet er å fullføre det store misjonsoppdraget hjemme og ute.

Eller dugnad om du vil. Den felles dugnadskulturen lever videre fordi vi henter mer ut av fellesskap og interaksjon enn vi klarer å skape på egen hånd. Det er kraft i å gjøre ting samlet og skape et felles resultat større enn oss selv. Da må vi så inn, og stole på at høstens herre mangedobler det vi gir av midler, tid og krefter. 

Hovedaksen for arbeidet vårt er 2030-målsetningen og de syv fokusområdene: 

  • Misjon
  • Barn og unge
  • Diakoni og samfunnsansvar
  • Menighetsutvikling
  • Kirkeplanting
  • Lederutvikling
  • Støttefunksjoner

Den ene tilnærmingen vi kan gjøre er å se hva vi gjennom en 100-årig historie har oppnådd, den andre er en liten oversikt på de oppgavene som har medført endringer den siste tiden.  

På tross av begrensninger er det lagt ned et enda bedre grunnlag for å bygge lokale kirker og å plante nye. Under koronatiden har vi gjennomført de store samlingene våre digitalt og så snart det var praktisk mulig vært på plass med den fysiske gjennomføringen av felles møtepunkter. Vi ser frem til Medarbeidersamlingen og  Led 23 som gjennomføres som fullskala samlinger. Mange har allerede koblet seg på Led læringsfellesskap og menighetsutvikling i regi av Pinsebevegelsen og nyter godt av et støttende og utviklende kollegialt felleskap.  

Etter som krav og rammer øker har vi også satt ressurser inn på å utvikle rådsstrukturen og ha en god struktur for en forsvarlig drift og forvaltning både på lokalt og nasjonalt nivå. 

Misjon og bistand arbeider både internt og i samarbeid med andre om å nå unådde og din menighet inviteres til å delta. Husk at det å knytte seg til et bistandsprosjekt gir under gitte vilkår en uttelling der hver innsamlet krone støttes med 9 kr fra NORAD. Pinse Bistand kan hjelpe deg videre på veien med mer detaljer om du ønsker det. 

Noen av de mer formelle ordningene er den nye trossamfunnsloven og hvordan den påvirker menigheter både over og under antallskravet. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette. 

I sosiale medier ønsker vi en tydeligere tilstedeværelse. Vi tror på en synergi mellom lokale fortellinger fra menighetslivet som deles nasjonalt og artikler eller «poster» fra det nasjonale som kan brukes i profileringen lokalt. 

Alt dette og mye mer skaper vi i fellesskap fordi så mange av våre menigheter betaler sin andel av kontingenten og at mange i tillegg deltar gjennom frivillig innsats i råd, utvalg og regionsarbeid. 

Vi håper ikke det er tvil om at det er viktig å bidra, samtidig som vi ser frem til et fortsatt fruktbart samarbeid. 

 

JeA

Foto: Bildet er tatt av Nattanan Kanchanaprat fra Pixabay

tilbake