image
Publisert den 19.08.2022

Knut Idland har ledet LED-toget stødig mange år, og nå tar Kjetil Bergerud Larssen over rattet som ny prosjektleder. Knut og Kjetil intervjuet hverandre over telefon på en noe ustabil linje mens de var på vei til henholdsvis kirke og kontor i tog og bil. 

 

Knut, hvordan står det til og hvor er du nå?

Her står det bra til, nå er jeg på vei til Karmøy hvor jeg følger tre menigheter i en prosess hvor de ønsker å slå seg sammen og bli en fremoverlent flerstedsmenighet, så det er et utrolig spennende prosjekt. Jeg skal være her hele dagen og ha møter med de.

 

Du har jo vært mr. LED i mange år, og nå er jo du og jeg i en stafettveksling her. Hva sitter du igjen med etter å ha vært engasjert i alle disse årene?

LED er jo noe som på mange måter samler Pinsebevegelsen og man sender viktige signaler fra konferansen. Det har vært en utrolig spennende reise og ærefullt å få trekke i trådene. Man skjønner at man får være med å sette agenda for en hel bevegelse, og det er både spennende og gjør at man får en ærefrykt for oppdraget.

Jeg må si jeg har fantastisk gode minner fra tiden i LED -  jeg har reist rundt og produsert filmer med sterke vitnesbyrd, laget bøker som understreker tematikken, erfart konferansen og trøkket der, samt gudsmøtene og alle relasjonene med folk. Og ikke minst har det vært et ufattelig flott team å jobbe sammen med.

 

LED22 ble digitalt, og dere klarte å engasjere bra med en variert og god samling, når alle var lei det digitale - hvordan gikk dere frem her?

Jeg var overraska selv også, men det forteller at vi har en pinsefamilie som vil ha input og signaler og som ønsker å treffe folk. Det er en tillit til at det som er fra LED er kvalitet og nyttig, og så var vi kreative og gjorde mer enn bare å prate rett i kamera, hadde heller et mylder av mennesker og innfallsvinkler, som jeg tror gjorde det veldig bra.

 

Nå er LED fysisk igjen, og det er noen endringer. Hva blir de største endringene for 2023, og hva blir likt som før?

Vi går fra Oslofjord Convention Senter til NOVA Spektrum Lillestrøm, som er et fantastisk flott konferanselokale. Vi får nærhet til tog, fly og by og det blir veldig bra logistikk og fleksibilitet. Vi endrer også litt på oppsettet, der torsdagen blir en fagsamling hvor du kan spisse deg inn på det som er ditt fagfelt. Det blir festmøte torsdag kveld og så kjører vi ut lørdag og dropper søndag. Både for at vi vil sende et signal om å kunne dra hjem til lokalmenigheten, eller at man kan ta et studiebesøk til en lokalmenighet i Oslo-området. Så det er programrammen og stedet som er de store endringene, samt datoen, men folk vil kjenne igjen LED med stemningen, lovsangen, inspirasjonen og programmet. Det er alltid en konsepttanke og en helhet på LED.

 

Stafettveksling i LED-konferansen

Knut tar over rollen som intervjuer. 

Jeg må jo høre litt med deg også Kjetil. Det er jo et fantastisk privilegium å sitte i prosjeklederstolen for LED, selv om det er mye arbeid. Det har vært veldig kjekt å bli kjent og jeg tror du er rett man til å ta over den stolen. Er det nytt for deg å være på LED, eller har du kjennskap til konferansen fra før?

Takk for gode ord og i like måte! Jeg har vært mye på LED opp gjennom årene.

Jeg har fulgt det mer eller mindre siden det var predikantkonferansen og PBU-konferansen, og ble til LED i 2011. Først som DJ med Jesus Loves Electro, så som leder i kirke og organisasjonsliv, så jeg kjenner godt til konseptet - og det er en styrke å ta med seg inn i denne rollen. Jeg kjenner til det, og ser det også litt utenfra – og det blir spennende å gå løs på denne rollen og bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, og se hvordan vi kan utvikle LED fremover.

 

Etterhvert som jeg har blitt bedre kjent med deg så har jeg skjønt du har mangfoldig erfaring både med sang og musikk, du har vært i menighet, du har vært kommunikasjonsansvarlig og du har mange ben å stå på. Du har og ledet MELT-konferansen (kristen medie- og kommunikasjonskonferanse), så konferanse er ikke noe nytt for deg. Hvorfor er konferanser viktig?

For å være litt vriompeis, så er det kanskje ikke konferanse i seg selv som er viktig, men det å komme sammen om en hensikt. Møte likesinnede så du ser at det faktisk er folk over hele landet som står i det samme og jobber med det du gjør. Den "boosten" av inspirasjon, tilhørighet og erfaringsdeling er nok det jeg setter høyest med å møtes på konferanse, både på MELT og på LED. De gode samtalene med folk du ikke møter så ofte, bli kjent med noen nye, dele erfaringer om hva som funker og ikke funker og hva vi kan lære.

Så er det jo noe med å samles til en storsamling, det skjer noe i et rom når man er sammen og tilber Gud, og retter fokus samme vei. Da tror jeg Gud velsigner det og at man får et løft på en egen måte.

 

Knut henger seg på.

-Ja, det har jeg erfart utrolige mange ganger selv, også. Man kan jo høre ting på podcast, og for seg selv, men det er noe eget å være i rommet med mange likesinnede. Man får et eget løft av det.

 

Har du noen tanker om utvikling og veien videre for LED, Kjetil?

Nå i starten har det vært interessant å bli kjent med folk og komme inn i arbeidsutvalg, programgruppe og se LED "backstage". Det blir jo spennende etter hvert å se hvor mange som dukker opp til LED23 og hvor mye trøkk vi har, for så å se hvordan man kan utvikle LED videre. Det er jo en glede og et ansvar å bygge på det gode arbeidet som er gjort, og se hva vi kan ta et steg videre. Bevare det gode, kjente og kvalitetsmessige ved LED, og se hvilke områder vi kan innovere på. Fremtidens ledere i pinsebevegelsen trenger Jesus, felleskapet og god ledertrening, og det skal de få på LED.

 

Påmeldingen til LED23 12.-14. januar i Lillestrøm er nå åpen, klikk her for å lese mer og melde deg på!

 

 

tilbake