image
Publisert den 21.06.2022

Festus Mukoya er 50 år og har allerede rukket å utrette mye i livet. Han vokste opp i Bungoma, et lite sted mellom Kitale og Kisumu i Kenya. I 1998 giftet han seg med Esther, som han møtte på college hvor de begge studerte sosialt arbeid. Sammen har de tre døtre som de har gitt navn som gjenspeiler viktige fokus i deres liv, nemlig Scholar, Peace og Charity.   

Gjennom tilfeldigheter skulle Festus i 1997 få jobb som sosialarbeider på Free Pentecostal Fellowship in Kenyas (FPFK) nyopprettede senter for gatebarn i Kitale, Kipsongo training center. Det ble etablert av de norske pinsemisjonærene Margrete og Svein Nystrøm og støttet med midler fra Norad. I år 2000 ble Festus daglig leder for hele senteret da Nystrøm flyttet hjem til Norge. Før de drog, ansatte de også Esther som sosialarbeider.  

Mange av gatebarna kom til senteret på grunn av stammekonflikter i området, som hadde endt med at foreldrene deres ble drept. I 2006 tiltok konfliktene, og det strømmet til med flyktninger til senteret. En periode måtte Festus og Esther gi av sine egne klær, halvere matporsjoner osv. for å kunne hjelpe dem som kom.  

I kjølvannet av at konfliktene i området blusset opp, bestemte Festus seg for at de måtte gjøre noe, og i 2009 søkte FPFK om å sette i gang prosjektet «Peace and rights» gjennom Pinse Bistand med støtte fra Norad. Prosjektet skulle drive med fredsarbeid i stammekonflikter og undervisning i menneskerettigheter. Samtidig søkte Festus seg inn på et masterprogram i konflikthåndtering.  

Festus og medarbeiderne i prosjektet måtte finne en måte å stoppe voldshandlingene på, og forstod raskt at konene og mødrene til gutter som ble rekruttert til militssoldater, ofte visste eller skjønte at noe kom til å skje i forkant av de store sammenstøtene og ødeleggelsene. Likevel kunne de ikke varsle det lokale politiet da de ikke hadde mulighet til å være anonyme og dermed var redde for sanksjonene det kunne få i form av trusler og tortur som fysisk bolting av leppene ved hjelp av hengelås...  

Festus utviklet derfor et «Early warning system» som gikk ut på at det ble mulig å sende varsling på sms til en datamaskin, som igjen sendte en kryptert varsling videre til lokale myndigheter uten at de fikk vite om avsenderen. Varsleren var dermed beskyttet, og konfliktene avtok. Gjennom «Peace and rights» har 617 militsgutter fått hjelp til å legge ned våpnene og bli rehabilitert. I dag brukes systemet også for å slå ned på «gender based violence» og til og med klimaendringer noen steder.  

Informasjonssystemet som kan redde liv, har siden den gang fått mye positiv oppmerksomhet både i og utenfor Kenya. Dette bidro til at Festus fikk tilbud om å ta en doktorgrad på Universitetet i Oslo, som han nå er i ferd med å avslutte og skal forsvare til høsten. 

Nå jobber Festus på FPFKs hovedkontor og er ansvarlig for alle de sosiale prosjektene til kirken. På spørsmål om hva han ser for seg for årene som ligger foran, svarer han: «Practice and research». Hvordan kan vi få verden til å vite om gode praksiser og hvordan kan forskning på disse brukes til å skape kunnskap? 

Vi ønsker lykke til med både disputas og det videre arbeidet!   

tilbake