image
Publisert den 13.05.2022

Tid: 4. juni kl 12.00-15.00

Sted: Vaterlandsparken i Oslo

Hensikt: Samle kirkene i pinsetiden på tvers av konfesjoner og kulturer for å styrke samhold og enhet, inspirere til frimodig vitnesbyrd og å synliggjøre migrantmenigheter. 

Festivalen byr på en unik mulighet til å gjenoppleve pinsen, der kulturelt mangfold forenes i kristen tro gjennom Den Hellige Ånd. Arrangementet flyttes nærmere sentrum med et mål om å eksponere menighetene for byens mangfoldige befolkning som pulserer gjennom bydelen Grønland og østover. En barne- og familievennlig festival med lovsang/musikk, forkynnelse av evangeliet inkludert mulighet for forbønn, deling av vitnesbyrd, aktivitetsopplegg for barn, felleskap over mat fra ulike kulturer, utstillinger og info-stasjoner der menigheters og organisasjoners arbeid presenteres.

Mer enn et arrangement:

  • Lansering av rapport om misjon og migrasjon 25.mai
  • 10. dager bønnemøter fra Kristihimmelfartsdag til Pinse
  • Bibelutstilling «veien» hos Bok og Media ved Hans Petter Foss
  • Pinsefestival (Pinseaften 4.juni på Vaterlandsparken i Oslo sentrum)

Facebookeventet finner du her

Ulike menigheter er med som arrangører, og det hele koordineres av av Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd

tilbake