image
Publisert den 13.05.2022

CELPA er forkortelsen for La Communauté des Eglies Libres de Pentecôte en Afrique som betyr ‘sammenslutningen av de frie pinsemenigheter i Afrika’ og ble grunnlagt av norsk pinsemisjon i 1922. Vi er altså inne i et jubileumsår som vi ikke kan la gå upåaktet hen.

Begynnelsen

De norske misjonærene Oddbjørg og Gunnerius Tollefsen fikk i 1922 tillatelse fra en lokal høvding i Kaziba til å bruke et myrområde med mye malaria. Høvdingen trodde snart de ville gi opp, men i stedet vokste arbeidet. Høsten 1922 ble det første enkle gudshuset innviet med 600 mennesker til stedet, og innen ett år ble de ti første kongoleserne døpt. Da Pyms første misjonslege, Osvald Orlien, kom til Kongo i 1958, ble det første sykehuset startet i Kaziba. Diakonalt og evangelisk arbeid har gått hånd i hånd i dette viktige misjonslandet for norsk pinsebevegelse.

 

CELPA Kongo 100 år

Leder for LU Kongo Jon Anders Bregård

Leder for Pinse Misjons landutvalg for Kongo, Jon Anders Bregård, er selv født i Kongo og vokste opp som misjonærbarn der. I ungdomstiden fikk han et eget kall til å reise ut som misjonær, og han forteller at han stortrivdes i nordområdene rundt Kisangani hvor arbeidet ikke var så godt etablert som i landsbyene rundt Bukavu. «Det var mange krigshandlinger og farlige veier å reise på, med mange forskjellige opprørsgrupper i perioder, men jeg kjente meg alltid trygg.» Videre vektlegger han at det mest interessante alltid har vært å få være med å bygge opp noe meningsfylt av varig verdi, spesielt i nye områder. «Jeg har aldri en kjedelig dag i Kongo.» 

 

HUB-en til stede på jubileumslanseringen

En stor nordisk delegasjon med misjonsledere fra HUB-en i Nairobi var til stede i Bukavu i slutten av februar da det var lansering av jubileumsaktivitetene (se bilde øverst). De deltok blant annet på en marsj gjennom hovedgaten i sentrum. Gjennom året skal det skje mye spennende, som evangeliseringskampanjer, undervisning av kvinner og opplæring i inntektsskapende arbeid, seminarer for søndagsskolelærere osv. Den store hovedfeiringen blir i august, og da vil blant annet leder for Pinsebevegelsen i Norge, Øystein Gjerme, daglig leder, Ingunn Ulfsten og internasjonal leder, Fred Håberg, være til stede. 

 

Misjonær Gerd Mjelde

CELPA Kongo 100 år

Gerd Mjelde (70) er en av de mange misjonærene som har tilbrakt mye tid i Kongo. Hun reiste dit for første gang i 1980, og siden har hun hatt et stort engasjement og hjerte for landet. Da Gerd kom til Kitutu, som ligger i et område med mye tropisk jungel, måtte hun først ta jobben med å få på plass en flystripe for at det skulle være mulig å arbeide her. Og siden har det blitt både veier, broer, helsesenter, sykehus og ikke minst kirker.

På grunn av helseutfordringer har ikke Gerd vært i Kongo siden 2015, men før vi rekker å spørre om hva Kongo betyr for henne, forteller hun at «det er livet». Spesielt Kitutu har en helt spesiell plass i hjertet, og hun lengter tilbake hver dag. 

Likevel kan Gerd fortelle om mindre attraktive sider som slangereir i kjøkkenmuren og skorpioner. «Man blir vant til det», er hennes enkle kommentar. Andre større dramatiske opplevelser som har satt seg, var den gang hun var om bord i et helikopter langt inne i bushen på vei for å hente noe i en kirke og det oppstod et forferdelig tordenvær.  Det drønnet rundt dem og lynte fra begge kanter og det kjentes som om det stod om livet. Da opplevde de at det åpnet seg en «korridor» gjennom uværet så de kom seg trygt fram.

Vi spør Gerd om hva vi i Norge kan lære av den kongolesiske kirken, og hun svarer raskt: «Inkludering. De er veldig flinke til å gå på møtene. De har ikke den samme sekulariseringen som vi har. Kirken betyr alt for kongoleserne. Det er ukas høydepunkt.» Samtidig forteller hun at det også er mye hedenskap, hekseri og trolldom. Likevel er konklusjonen, etter over 40 år med Kongo i hjertet, at misjonslivet er et rikt og godt liv som kan anbefales.

CELPA i dag

I dag er CELPA en nasjonal kirkebevegelse med over 1000 store kirker og rundt 800 000 medlemmer. De har ca 130 helseinstitusjoner, 1300 skoler og sender ut egne misjonærer til åtte andre afrikanske land. CELPAs Representant Legal, pastor Mongo Fidele, sa følgende til kongolesisk media ved jubileumslanseringen: «Den virkelig store jubileumsfeiringen blir først når vi får være sammen med vår Herre Jesus Kristus i himmelen. Vi arbeider for at folk skal bevare troen, og vi ønsker å få alle med.» 

tilbake