image
Publisert den 16.05.2022

Samtaleforum onsdag 8. juni 

er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, og gjennomføres under Årsmøtekonferansen eller når Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge, heretter kalt Lederrådet, vurderer det tjenlig. I Samtaleforum drøftes temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan, og teologiske og mer praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen. Ulike ressurspersoner belyser aktuelle emner soxm settes på dagsorden.

Årsmøtekonferansen torsdag 9. juni

innkalles av Lederrådet for Pinsebevegelsen på vegne av alle fellestiltak og avholdes innen 15. juni hvert år. Hvert av fellestiltakene er ansvarlig for å gjøre sine saksdokumenter tilgjengelig. Menighetene og fellestiltakene kan sende det antall representanter de selv mener er tjenlig, mens stemmerett under årsmøtene bestemmes av vedtektene for det enkelte fellestiltak. Det vises for øvrig til grunnlagsdokumentet angående Led, Samtaleforum og Årsmøtekonferansen, kalt «Felles møtestruktur i Pinsebevegelsen»

Innkalling

til Samtaleforum og Årsmøtekonferansen ble annonsert på Pinsebevegelsens nettsider 18. mars og i Korsets Seier 8. april 2022.  

Samtaleforum og Årsmøtekonferansen

 

 

 

 

Vi ser frem til å møtes på Hedmarktoppen etter at vi de to siste årene har vært nødt til å gjennomføre arrangementene digitalt.
I påmeldingen vil det likevel være en mulighet for å melde seg på en digital løsning. Vi anbefaler likevel så mange som mulig å ta turen til Hamar.
Lenken til årsmøtekonferansen vil bli sendt til dem som har meldt seg på det digitale arrangementet.

På den digitale plattformen vil Samtaleforum gjennomføres slik at du kan følge samtalene, men ikke delta aktivt i dem. På årsmøtekonferansen vil du kunne stille spørsmål i chat og alle avstemminger gjøres i Google Forms, både for dem som er tilstede og de som deltar digitalt.

Påmelding

Påmelding gjør du i denne lenken på Checkin og siste frist er tirsdag 31. mai.
Årsmøtedokumenter vil bli fortløpende lagt ut nederst på denne siden.

Spørsmål til årsmøtesaker

skal sendes inn på forhånd, og senest innen tirsdag 31. mai kl. 1600. Det vil også være en mulighet til å stille oppklarende spørsmål underveis i møtet. Stemmegiving gjøres digitalt i møtet via Google Forms. Det gjelder også dem som er tilstede. Alle lenker vil distribueres underveis i møtet.

Påmeldte som skal delta på digital plattform vil motta informasjon på epost og må være klar til å tre inn i møtet ved møtestart.  Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte deltaker som er ansvarlig for å kunne koble seg til den tekniske løsningen når årsmøtekonferansen starter.

Foreløpig skisse til program

Onsdag 8. juni 
1000-1300 Lederrådsmøte

1000-1100 Organisasjonsutvalget
1100-1300 Forhandlingsutvalget

1300 Felles lunsj (påmelding)
1400-1600 Lederrådet m/regionlederne (Påmelding)
1400-1600 Samling for menighetsveiledere (Påmelding)
1400-1600 Forhandlingsutvalget

Samtaleforum
1700 Tapasbuffet (påmelding)
1800-2100 Samtaleforum (påmelding)

«Makt og ledelse i norske pinsemenigheter» 
I tillegg blir det informasjon om aktuelle saker fra Pinsebevegelsens nasjonale arbeid.

 

Protokoll fra Samtaleforum 2022

2100 Enkel servering
 

Torsdag 9. Juni          
0730 Frokostsalen åpen
0845 Rotunden åpen kaffe, te, vann og frukt

 

OBS Vi gjør oppmerksom på at dette er en skisse og den oppsatte tidsplanen vil kunne endres. Årsmøtene avvikles fortløpende
0930 Del 1

Velkomst og samlet konstituering av Årsmøtekonferansen

 • Pinsebevegelsen i Norge inkl misjon (Internasjonal avdeling)
 • Helgeland FHS 
 • IBRA Media Norge
 • Informasjon fra Stiftelsen Betania, Alta
 • Informasjon fra HLT

ca 1130 Lunsj
1230 Del 2

 • Hedmarktoppen
 • Evangeliesenteret 
 • TV Inter Norge
 • Hjerte for Israel 
 •       

1430  Pause
1500 Del3

 • Pinse Ung
 • Nygenerasjon
 • Forkynnerfellesskapet

Årsmøtedokumenter

vil fortløpende bli lagt ut her på våre nettsider og hos de respektive fellestiltak.

tilbake