image
Publisert den 22.03.2022

Pandemien har satt spor. Det merkes her, og enda mer i våre misjonsland. Hvordan står det til i misjonen etter pandemien? Er engasjementet blitt svekket eller styrket de siste par årene? En viktig kartlegging gjøres nå for å oppdatere kartet og bildet av det store misjonsarbeidet fra menigheter og organisasjoner i Pinsebevegelsen og DFEF. I tillegg til spørsmål om hvor en er engasjert og på hvilken måte, blir det spørsmål om pandemiens virkninger og hvordan ens arbeid ser ut fremover. Det bes også om kommentar på hvordan en stiller seg i forhold til Ukraina-krisen. De 20 minuttene en investerer i å besvare undersøkelsen, gir verdifull informasjon til fellesskapet og bidrar til koblinger mellom menigheter og organisasjoner med felles interesser.

Så merk deg mailen som kommer fra oss 1. april, med svarfrist 1. juni – og bidra til at vi får et oppdatert misjonskart. I tillegg til at kartet oppdateres, lages det en bedre oversikt over hvilke kirker og organisasjoner som har hvilke type arbeid i hvilke land. 

Du finner link til kartleggingen her

 

tilbake