image
Publisert den 22.03.2022

I Bergen har kommunen bedt privatpersoner og frivillige organisasjoner om hjelp til å ta imot flyktninger fra Ukraina på en god måte. Salt Bergen ønsker å møte dette på flere måter. 

Første søndag etter at krigen brøt ut gav Saltforsamlingene, som mange andre menigheter, kollekten til organisasjoner som jobber i Ukraina. Engasjementet rundt denne kollekten var stor, og 100 000 kr ble samlet inn. Open Heart Ministries fikk størstedelen av dette. Salt Levanger og Salt Nordhordland har nær tilknytning til andre organisasjoner i Ukraina som fikk kollektene derfra. Med dette satte Salt i gang planlegging av hvordan kirken kan bidra videre.

20. mars holdt Salt Bergen informasjonssamlinger i forbindelse med gudstjenestene, hvor 50 mennesker møtte opp. Bergen kommune estimerer i første omgang at 1000 ukrainske flyktninger vil komme til byen, og ber både privatpersoner og frivillige organisasjoner om hjelp. De har bedt privatpersoner som har mulighet til å huse flyktninger, til å melde inn. På informasjonsmøtet oppmuntret Sigurd Bekkevold de som har mulighet til å åpne hjemmet sitt om å gjøre det.

Etter mange år som leder for det internasjonale miljøet i forsamlingen, har Espen Eidsvåg samlet erfaringer om hva som har betydd mest for mennesker som har kommet til Norge fra andre land på kortere eller lang sikt. Han pekte på verdien av å invitere folk hjem på besøk, dersom man ikke har mulighet til å åpne hjemmet på lengre sikt. Språk kan oppleves som en stor barriere, men man kan komme langt med enkle hjelpemidler som google translate.

Flyktningene som kommer har både praktiske, sosiale og åndelige behov, og Salt Bergen ønsker å bidra og ta imot dem på en god måte. Menigheten planlegger langsiktig for hvordan ukrainske flyktninger kan få komme til gudstjeneste og få oversettelse av både tale og sanger. Forrige søndag var tolking til russisk tilgjengelig. Videre har Salt dialog med Frelsesarmeen og KIA (Kristent interkulturelt arbeid) om hvordan frivillige fra Salt kan bidra i deres arbeid, med klesutdeling, matservering, språkkafé, lek med barn osv. På en egen facebookgruppe for diakonale tiltak i forbindelse med Ukrainakrisen har allerede 100 interesserte meldt seg inn. Her peker Salt på hvor man kan melde seg som frivillig, og hvordan man kan bidra.

«Vi heier på det brede engasjementet vi ser i samfunnet akkurat nå. Vi har lyst til å bidra her på en langsiktig måte, og forsøker nå å rigge oss på en måte som gjør at vi får en langvarig dugnadsånd. Vi må gjøre ting med utgangspunkt i hvem vi er og hva vi står for. Da er vi utrolig glade for de som har meldt sin interesse og engasjement, og så vi vil bygge videre ut ifra hvem vi er og hva vi står for.», sier pastor Øystein Gjerme.  

 

Elisabeth Husabø, Kreativ leder og pressekontakt, Salt

 

tilbake