image
Publisert den 25.02.2022

Det er med stor forferdelse vi nå er vitne til at Ukraina blir invadert av russiske styrker. Våre bønner og tanker går til hele Ukrainas befolkning og alle våre søsken i Ukraina som nå lever i frykt og usikkerhet. 

 

Vi har vært i kontakt med trossøsken i Kyiv som sier: "Vi sitter i en kjeller og roper til Gud og er fryktelig redde". 

 

Norske pinsemenigheter har gjennom flere tiår vært sterkt engasjert i Ukraina, først gjennom bønnearbeidet for Sovjetunionen, og senere med hjelpesendinger, kampanjer, og utstrakt samarbeid med mange av våre søsterkirker. Målt i forhold til våre menigheters misjonsbudsjetter, er Ukraina helt i øvre sjikt når det gjelder vår misjonssatsning. Vi vil sterkt oppfordre til at alle pinsemenigheter løfter opp Ukraina i bønn denne søndagen og at det nå gjøres ekstra forbønn for Ukraina i tiden fram over. Det vil med sikkerhet også bli økt behov for hjelp i tiden som kommer, noe vi vil komme tilbake til.

 

 

Øystein Gjerme                                 Ingunn E. Ulfsten            Fred Håberg

Leder for Pinsebevegelsen                 Daglig leder                    Internasjonal leder

tilbake