image
Publisert den 21.02.2022
Prosjektbesøk i Kenya

Nylig besøkte prosjektrådgiver Vigdis Skau Gjervoldstad de ulike prosjektene i Kenya sammen med Lilliann Våje og Stein Ole Kolstad Varhaug fra Digni. Det ble et nært og godt møte med både prosjektarbeidere og mennesker som har fått hjelp gjennom arbeidet som vi står i sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) – enkers rettigheter, fred og forsoning mellom ulike stammer og organisasjonsutviklingsprosjektet som jobber for å få flere kvinner i ledelse. Møtet med ungdommene i “Ubunifu”-prosjektet ble både sterkt og inspirerende. Besøket gjorde tydelig inntrykk på representantene fra Digni, som også ble imponert over å treffe deltakere fra det tidligere organisasjonsutviklingsprosjektet og se hvilken innflytelse det har hatt på FPFK. Ny konstitusjon sikrer kvinner plasser og det er nå rekordmange kvinner i regionsstyrer og på kirkens årsmøte.

 

En ny start for ungdom

Prosjektbesøk i Kenya

Et av prosjektene som ble besøkt var Ubunifu i Lodwar, Turkana. Forskjellig hjelpearbeid har vært gjennomført flere steder i dette området, men målgruppene har da vært dem som har fullført skolegang og har andre muligheter. Den gruppen vi ønsker å nå, er blitt glemt, gitt opp av andre eller har selv droppet ut av skolen eller aldri kunnet fullføre.

Med støtte fra blant annet Pinsekirken Nesodden, Salen Halden, andre norske givere og ikke minst Norad, ønsker FPFK gjennom dette prosjektet å hjelpe ungdommene til å utnytte sine talenter og kreativitet. Vi vil at de skal bli i stand til å håndtere de daglige utfordringer de står overfor. Gjennom prosjektet får de derfor opplæring/enkel utdanning som kan gi dem inntekter til å kunne sørge for seg og sine. I tillegg ønsker vi at de finner tilhørighet i kirke og samfunn. Det var stort å kunne overrekke symaskiner til sygruppa langt ute i sand og ørken i Turkana (bildet til venstre). På bildet til høyre ser vi ungdom fra prosjektet som får opplæring i å kjøre motorsykkel.

Vi vet at ungdom er grunnlaget for fremtiden for alle samfunn, og vi trenger en samordnet innsats for å bygge deres kapasitet gjennom gode, enkle og varige løsninger.

Prosjektbesøk i Kenya

 

Erupe

Erupe er usikker på hvor gammel hun er, men har allerede gjort mange erfaringer i livet – og alle er ikke like gode. Hennes far ble drept i stammekonflikt, og selv har hun blitt lurt og misbrukt, noe som førte til to graviditeter. Gjennom ungdomsprosjektet har Erupe fått nytt håp om et bedre liv. Les mer her

 

tilbake