image
Publisert den 21.01.2022

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) og Pinsebevegelsen i Norge har levd side om side i 100 år. Likhetene er mange og tilknytningen stor. I flere år har vi vært i prosess om sammenslåing, og de siste tre årene har DFEF gått gjennom en prøveperiode sammen med Pinsebevegelsen. Nå nærmer prøveperioden seg slutt, og til sommeren skal DFEFs landsmøte stemmer over en eventuell sammenslåing. Før dette skal det også gjennomføres noen regionale samlinger.

Leder av Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme, forteller at det jobbes det med å finne gode måter å speile en eventuell sammenslåing på, hvor det blant annet legges til rette for at det skal velges inn representanter fra DFEF i Pinsebevegelsens lederråd.

Vær med å be om en fortsatt god prosess og et godt videre samarbeid, oppfordrer Gjerme.

 

Vi er mange DFEF menigheter som i mange år har opplevd tilknytningen, brorskapet og samarbeidet med Pinsebevegelsen som både forfriskende og retningsgivende.

Prøveperioden har sånn sett bare vært en bekreftelse for at vi går i riktig retning. Nå, i det vi forhåpentligvis kommer til å oppleve som post Covid-tiden, er det mer viktig enn noen gang at Åndens folk står sammen skulder til skulder. Den oppvoksende generasjon trenger å se at vi jobber sammen mot samme mål. Vi ser frem mot å fullføre den mangeårige prosessen og håper på at det kan forgå på en måte som er samlende og oppmuntrende.

- Arve Bækkelund, konstituert leder i DFEF

tilbake