image
Publisert den 23.11.2021

Nordisk misjon har vært med å starte tilsammen 13 store kirkesamfunn i Afrika, fordelt på åtte land. Totalt teller de i dag over 20 millioner medlemmer, og de står sammen i et nettverk som kalles UKIAMKA. Etter at arbeidet ble nasjonalisert, har misjonærene og de nordiske kirkelederne blitt mer og mer fraværende, og responsen har vært et ønske om mer fellesskap og samarbeid kirkeledere imellom. Det ble derfor tatt initiativ til en konferanse i Kigali i 2018. I 2019 møttes man i Addis Abeba, og 10.-12. november ble det gjennomført en ny samling i Nairobi.

Årets tema var «Stronger together», og det ble satt fokus på at vi står sammen som en familie. Det var lagt opp til variert program med taler og innlegg. I tillegg var det grupperefleksjoner rundt bordene om felles utfordringer, som f.eks hvordan rekruttere og forme nye ledere. Det åndelige fellesskapet var også en viktig del av konferansen, og et sterkt øyeblikk var da kirkelederne strømmet fram for å be og rope til Gud for den urolige situasjonen i Etiopia. 

 

Opplevelsen av å møte kirkeledere fra afrikanske og nordiske land, som sammen ønsker å bygge Guds kirke på jord, var sterkt. Gode relasjoner, samtaler og undervisning preget disse flotte dagene sammen i Nairobi! Jeg ble rørt og ydmyk i møtet med utrolig masse flotte folk og størrelsen på pinsebevegelsene de representerer begeistret meg virkelig. Jeg ser frem til det som ligger foran!

- Einar Myreng, leder for Pinse Ung -

 

Under konferansen ble dessuten det nystartede nordiske initiativet "The Hub" introdusert. Sammen med våre svenske og finske pinsekollegaer oppretter vi nå en misjonshub i Nairobi, Kenya. Den skal være et bindeledd mellom nordisk pinsebevegelse og de sentral- og øst-afrikanske søsterkirkene. Vigdis Skau Gjervoldstad og Arne Gjervoldstad, som de siste 20 årene har vært en del av Filadelfiakirken Oslo, flyttet til Nairobi i høst for å drive huben. 

 

Det har vært en utrolig fin og viktig reise. Det jeg tar med meg fra konferansen, er at vi trenger hverandre, både vi i Norden, men også våre afrikanske brødre og søstre. Det å komme nærmere hverandre er av en evighets verdi. 

- Anna Høidahl, medpastor i Filadelfiakirken Sarpsborg -

tilbake