image
Publisert den 05.11.2021

Pinsebevegelsen i Norge kaller inn til ekstraordinær årsmøtekonferanse for hhv Hedmarktoppen og Filadelfiaforlaget AS.

Tid: Torsdag 16. desember 2021 kl 16.00
Samlingen avholdes digitalt på TEAMSLenke til møtet sendes alle påmeldte. Påmelding til årsmøtekonferansen for aksjonærer (Filadefiaforlaget AS) og menighetsrepresentanter (Hedmarktoppen) med fullmakt sendes aakre@pinsebevegelsen.no innen 10. desember kl 12.00.

Ferdig utfyllt fullmakt må vedlegges påmeldingen. Ta kontakt med Jan Eilert på epost eller tlf.: 40413043 om det er spørsmål.

Klikk her for å laste ned fullmaktsskjema
 

 

Foreløpig saksliste

 1. Felles konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
  • Valg av tellekorps
  • Oversikt stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkalling
    
 2. Ekstraordinær generalforsamling Filadelfiaforlaget AS
  I forbindelse med avvikling av selskapet som ble besluttet i generalforsamling 09.07.2021
  krever Brønnøysundregisteret en ny generalforsamling for å vedta at selskapet slettes.

  Sakspapirer og informasjon om dette kan aksjonærene få ved å sende mail til ivar.engeli@filadelfiakirken.org
   
 3. Ekstraordinært årsmøte Hedmarktoppen 16.12.2021 kl 16.00
  Fullmakt til å oppta lån og starte utbyggingsprosjekt
  Bakgrunn:
  Med bakgrunn i sprengt kapasitet, både i skoleåret og under sommerens egne arrangementer, ønsker styret å gå videre med planer om utvidelse av dagens kapasitet. Samtidig er deler av bygningsmassen lavere enn dagens forventede standard, og det bør etableres et tilbud med høyere standard på området.

  Hedmarktoppen vil i møtet presentere et konkret prosjekt.

  Sakspapirer og informasjon om årsmøtet kan fås ved å sende mail til kontor@hedmarktoppen.no
tilbake