image
Publisert den 29.09.2021

Sammen med DFEF har vi i år startet prosjektet STREEC (Solar Training and Renewal Energy Entrepreneurship Centre) i Eswatini (tidligere Swaziland), som nå er godt i gang. Utfordringene har vært mange, både i forhold til pandemien, men også nå i den senere tid på grunn av politisk uro og opptøyer i landet. Heldigvis har situasjonen nå roet seg, etter de voldsomme opptøyene som for alvor begynte i slutten av juni.

Spennende prosjektbesøk i Eswatini

DFEFs bistandsleder Helge Nupen er nettopp kommet hjem fra prosjektbesøk, og han forteller at 11 elever (6 gutter og 5 jenter) nå får teoretisk og praktisk opplæring innen ulike former for fornybar energi. De skal ha eksamen allerede i desember, før de skal ut i praksis i lokale bedrifter. Samtidig og i etterkant av dette, vil de få opplæring og hjelp til å kunne starte en virksomhet selv og slik skape sin egen arbeidsplass. Senteret er det første i sitt slag i Eswatini, og vekker stor oppmerksomhet. 10 nye elever vil få plass ved senteret fra januar av, og det er allerede lang kø av søkere!

70% av befolkningen i Eswatini lever under fattigdomsgrensen, og prosjektet vil bidra til at mange mennesker får et bedre liv. Både ved at de vil få inntekt til å forsørge seg selv og familien, men også gjennom tilgang til elektrisitet. Samtidig ser vi at prosjektet åpner nye dører for evangeliet. Vi er takknemlige og glade for at vi kan stå sammen om å hjelpe, og slik forkynne evangeliet i ord og handling. Vi oppfordrer til forbønn både for prosjektet i fortsettelsen, og for landet! Be om at gode og riktige politiske beslutninger blir tatt, slik at folket kan fortsette å leve i fred.

 

Bilde øverst: Elever, stab og prosjektledere sammen med Helge Nupen foran det nye bygget som huser undervisningslokalene til STREEC. Et verksted og «teknisk rom» for STREEC elevene, samt et solkraftverk som skal gjøre skolen selvforsynt med strøm er også under oppføring. 

Bilde til høyre: STREEC elever og stab på besøk til landets største solkraftanlegg som tilfeldigvis er nærmeste nabo til Pasture Valley der prosjektet holder til.

Vil du være med å støtte vårt misjons- og bistandsarbeid? Vipps til 88531

tilbake