image
Publisert den 28.09.2021

En god og inspirerende samling som la tilrette for konkretisering av planer

Nokre av oss som var samla i Pinsekirken Tabernaklet i Bergen 17. og 18. september har vore med på ei utvikling frå årlege Hordlandskonferansar via lokale/regionale Led-konferansar til det som no har fått namnet ”læringsfellesskap”. Vi har høyrt mange inspirerande talar og innlegg, og slik var det også i denne samlinga: To fine talar på video og etterfølgjande arbeid med oppgåver.

Læringsfellesskap i Hordaland

Det nye i dette konseptet var vel gruppeoppgåva laurdag der kvar menighet skulle arbeida med tiltak som ein tek sikte på å gjennomføra lokalt. Her blei det utarbeid planar der også tid for når ein vil setja planane ut i konkret handling, blei bestemt.

Alt var tiltak som vi rekna vil bli nyttige i forhold til menigheten sitt arbeid, noko kunne vera idear som ein berre har lufta tidlegare, men drøftinga og planlegginga i denne samlinga er truleg det som skulle til for ei gjennomføring i nær framtid. Det blir spennande å følgja dette vidare.

Det er, etter mi meining, ein styrke for dette læringsfellesskapet at ein ønskjer at det skal vera fleire deltakarar frå kvar menighet. Det betyr større tyngde når ein skal presentera og argumentera for  nye planar og tiltak, det betyr at fleira har eigarskap til ein idé og det betyr at fleire kjenner lyst til å ta ansvar.

For ein som etter kvart har lang fartstid i menighetsarbeid var det svært inspirerande å sjå så mange yngre og unge medarbeidarar i dei ulike leiargruppene. Det er sikkert fleire enn eg som ser fram til neste samling.

Øystein Valde, Betel Frekhaug 

 

Har tro på læringsfellesskap og forventning til hva det kan bety

Læringsfellesskap i Hordaland

Menighetsutvikling har vært et tema og begrep som det har vært en del spenninger knyttet til. Hva er det egentlig og er vår menighet i utvikling eller ikke? Mange modeller har blitt presentert, gode og inspirerende foredrag og prekener har blitt gitt, men resultatene har kanskje ikke vært de største. Vi er jo litt skeptiske vi nordmenn. Til modeller fra USA og svar fra andre menigheters «suksesser». Derfor har jeg troen på læringsfellesskap. Ironisk nok er det en modell fra USA, men den handler om at vi som lederskap skal få verktøy til å være ledere og lederskap. Det handler mer om tilrettelegging enn å gi alle svarene. Svarene må vi finne selv. 

I læringsfellesskapet møter vi 4 bibelske fokusområder knyttet til menighet som vi skal få jobbe med de neste 2 årene. Vi startet med vekst. Å få lov å bruke et døgn sammen som lederskap til å grave i denne tematikken var virkelig en gave til oss i Sion Blomsterdalen. Vi er en liten lokal menighet sør for Bergen som har et stort lokalområde som vi ønsker å nå ut til. Gjennom kreative oppgaver og samtaler landet vi på andre siden av første samling i læringsfellesskapet med konkrete ting vi ønsker å gjøre for å nå ut til vår bygd. Samtidig ble hjertene våre igjen berørt av det vi får være med på når vi gir evangeliet videre. 

Jeg har både stor tro og forventning til hva dette kan bety for vår menighet og vårt lederskap. Min bønn er at alle menigheter blir med på denne reisen, slik at vi kan stå sterkere sammen og hver for oss i å bygge Guds rike her på jorden. 

André Birkeland, Sion Blomsterdalen

tilbake