image
Publisert den 21.09.2021

9.-10. september hadde vi privilegiet å være i Helsinki sammen med representanter fra tolv ulike internasjonale aktører innenfor humanitær bistand og utviklingsarbeid. Alle aktørene hadde til felles at vi tilhører den pentekostale kirkefamilien, med tilhørighet fra henholdsvis USA, Canada, Australia, Sverige, Finland, Danmark og Norge. Organisasjonene representerer til sammen humanitær bistand og utviklingsarbeid i 94 ulike land. 

Overskriften for samlingen var "Better together" (bedre sammen) og hensikten med samlingene var:

  1. Reflektere over det det teologiske grunnlaget for våre respektive arbeid. hva vi gjør må komme som et resultat av vår forståelse av hvem vi er som kirke.
  2. Lære kjenne hverandre litt bedre for å se etter muligheter for erfaringsutveksling og samarbeid.
  3. Diskutere noen temaer som engasjerer og utfordrer oss (Talsmannsarbeid – spesielt inn mot de store FN organisasjonene, kjønn og likestilling).

Det er veldig berikende å oppdage at vi tilhører en stor verdensomspennende levende kirke. Som pentekostale søstre og brødre har vi samme opplevelse av Jesu diakonale hjerteslag for dem som er spesielt utsatt og sårbare i vår verden og at Den Hellige Ånd utruster oss og sender oss nettopp til disse.

Likeledes var det godt å sette av tid til både bønn, fellesskap og teologisk samtale og refleksjon – der vi både oppdager alt vi har til felles, men også fanger opp noen berikende ulikheter og nyanser.

Som resultat av samlingene, så har vi flere spennende invitasjoner til samtale med de som vi jobber med samme kirkepartnere i Afrika. Vi har også konkrete invitasjoner til å samarbeide om humanitær bistand.

 

Stig Stordal, bistandsleder Pinse Bistand

tilbake