image
Publisert den 15.09.2021

Det har vært skrevet mye frem og tilbake rundt TONO og avgift på musikk i kristne medier de siste månedene. Derfor ønsker vi nå å løfte opp hvor fantastisk systemet egentlig er. Norges tros- og livssynssamfunn har fått fritak for å betale avgift for bruk av musikk under
Gudstjenester, slik man er pålagt å gjøre ellers i samfunnet. For at dette ikke skal gå utover menneskene bak musikken er det satt av en pott i statsbudsjettet som fordeles til kristne opphavsmenn ut ifra det som hver enkelt kirke rapporterer av bruk. Dette er man altså pålagt å gjøre, og den lille jobben dette er danner grunnlaget for statens sponsing av verdivekst innenfor lovsang og generell kristen musikk.

Det har kanskje aldri vært så mange menigheter rundt om kring i Norge, inklusiv i pinsebevegelsen, som skaper ny kristen musikk. Bredden av mennesker som ønsker å bruke gavene sine til å skrive musikk som formidler evangeliet gjennom sang er veldig inspirerende å se. Men det å spille inn musikk er ikke gratis, det er også meget tidkrevende. Så når den norske stat faktisk har sagt seg villig til å betale for deler av denne verdiskapningen, så skylder vi som menigheter våre skapende brødre og søstre å gjøre den lille, lovpålagte jobben det er å rapportere.

Det vi konkret gjør i Filadelfiakirken i Oslo er å rapportere hvilke lovsanger vi har brukt i Gudstjenestene en gang i kvartalet. Dette telles ikke manuelt, men automatisk i de aller fleste kirkesystemer som benyttes i dag. Det vi bruker er Elevanto. Dette er en liten jobb som bidrar til veldig mye verdiskapning rundt i kirkelandskapet vårt.

Online Gudstjenester
Ønsker man som kirke å sende online Gudstjenester er det per i dag et litt mer avansert regelverk. Det er et nytt området for de aller fleste kirker, og diverse organisasjoner er i samtaler om å få til en avtale. Men de regler som per i (september 2021) gjelder er:
- Musikk i 10 online Gudstjenester 2500,-
- Musikk i 26 Gudstjenester 5000,-
Gudstjenestene kan ligge ute i 7 dager. Man må fremdeles rapportere inn hvilke sanger på samme måte som en fysisk Gudstjeneste.

Tono sin egen veileder til rapportering finner du her

Se Tonos egen film om digital rapportering av seremonier, inkluderert gudstjenester 

Tono om online gudstjeneste
 

Ringer man eller sender mail til TONO får man god hjelp, husk at de er der faktisk for å hjelpe oss til å gjøre ting rett!

 

Skrevet av Vetle Jarandsen, Filadelfiakirken Oslo

Fotograf: Øyvind Ganesh

tilbake