image
Publisert den 26.08.2021

Samtaleforum

er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, og gjennomføres under Årsmøtekonferansen eller når Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge, heretter kalt Lederrådet, vurderer det tjenlig. I Samtaleforum drøftes temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan, og teologiske og mer praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen. Ulike ressurspersoner belyser aktuelle emner som settes på dagsorden.

Medarbeidersamling

Samlet er vi et kollegafellesskap av pastorer og ledere som betjener menigheter over hele landet. Medarbeidersamlingene er til for denne gruppen og nå er det om mulig et ennå større behov for å møtes som kolleger og medarbeidere. Det er riktig at pinsebevegelsen er en menighetsbevegelse, men for at menighetene skal ha det godt, må også lederne ha det godt. 
Det blir spennende foredrag, dyptpløyende gruppesamtaler og godt med tid til fellesskap.

Det blir rom for tre dager hvor vi får være sammen på forskjellige arenaer.

Sett av tiden og meld deg på i Checkin

Samtaleforum 20. oktober 2021
Medarbeidersamling 21.-22. oktober 2021
Sted: Quality hotel, Gardermoen 

OBS - Rødt er omrokkering innen tidligere gitte tider i programmet

Detaljert program for nedlasting

Onsdag 20. oktober
1700 Samtaleforum og orienteringer
1800 Middag

ca 1900 Samtaleforum fortsetter

Agenda - kan lastes ned her

2100 Kaffe og mingling  

Torsdag 21. oktober
0900 Styremøter
1030 Kaffepause 
1045 Styremøter
1230 Styremøter / regionledersamling
1300 Lunsj
1500 Pause - mingling

---
1600 Medarbeidersamlingen starter
1715 Kaffepause
1730 Medarbeidersamling
1845 Pause
1900 Middag
2030 Fellessamling
2130 Kaffe og mingling

Fredag 22. oktober
0900 Medarbeidersamling
1000 Kaffepause 
1020 Medarbeidersamling
1115 Kaffepause 
1135 Medarbeidersamling
1230 Lunsj
1330 Fellessamling. 
1500 SLUTT

 

Bilde

tilbake