image
Publisert den 23.06.2021

Stiftelsen Richard Trælands legat til utdannelse av misjonskandidater og misjonærer har som formål å

yte økonomisk bidrag til utdannelse/etterutdannelse,  herunder språkopplæring og kulturforståelse for misjonskandidater og misjonærer innenfor de evangeliske trossamfunn. Ved utdelingen av bidrag skal det tilstrebes en balansert fordeling mellom de respektive trossamfunn. Fortrinnsvis skal misjonskandidater tilgodesees.

Går du med en plan om å bli misjonær, er dette altså en god mulighet for deg til å søke om støtte til relevante kurs eller utdannelse, enten du er en del av Pinsebevegelsen eller annet evangelisk trossamfunn. Også du som allerede er ute i tjeneste og ønsker å styrke din kompetanse, kan søke om tilskudd.

Legatet forvaltes av Pinsekirken Tabernaklet Bergen, og henvendelser kan gjøres til styreleder i stiftelsen, Morgan Kalleberg: morgan@ptb.no

 

Bildet er tatt av Orna Wachman fra Pixabay

tilbake